Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Toegepaste taalkunde Italiaans 1
Studiegidsnr:1006FLWTLI
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Italiaanse toegepaste taalkunde 1. Dit opleidingsonderdeel kan pas worden gevolgd wanneer de student is geslaagd voor Italiaanse taal: grammatica EN Italiaanse taal: woordenschat EN Mondelinge EN Schriftelijke taalvaardigheid Ital.
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Italiaans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dieter Vermandere
Sara Szoc
Carla Magrini

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
In dit college worden de basiscompetenties van het Italiaans (schrijven, lezen, spreken en luisteren) verder geconsolideerd en uitgebreid, via het college vooral de schriftelijke vaardigheden, en via het lectoraat de mondelinge (productieve en receptieve) vaardigheden.


2. Eindcompetenties

In dit opleidingsonderdeel wordt de kennis van de normatieve grammatica uit BA1 verdiept en systematische toegepast via schriftelijke en mondelinge opdrachten.

Een creditbewijs voor dit opleidingsonderdeel impliceert dat de student in staat is om complexere teksten te redigeren, samen te vatten en te bewerken - zowel op mondeling als op schriftelijk vlak. Binnen het framework van het Europees Referentiekader voor Talen betekent het concreet dat volgende niveaus worden beoogd:
- productieve vaardigheden: schrijven: B1 / ALTE vaardigheidsniveaus (D1): 2/3.

Met dit college wordt beoogd om de studenten te trainen om complexe zinnen te vormen, via verschillende onderschikkende zinsvormen. Van de student wordt dus verwacht om op het einde van het jaar een alledaagse topic op een correcte en complete manier te kunnen verwoorden en ter sprake te kunnen brengen, in complexe zinsstructuren die onderlinge samenhang (temporeel, argumentatief) vertonen.

Meer info in studiewijzer (evaluatiecriteria).3. Inhoud

Dit opleidingsonderdeel neemt de basisgrammatica en basiswoordenschat uit Ba1 als vertrekpunt en verlegt het toepassingsgebied van zinsniveau naar het niveau van de paragraaf.

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit het college zelf, en de lectoraatsoefeningen.
In het college worden grammatica-oefeningen afgewisseld met specifieke schrijfopdrachten, vertaal- en woordenschatoefeningen.
Tijdens de lectoraatsoefeningen wordt de praktische mondelinge taalvaardigheid ingeoefend, alsook de luistervaardigheid.

Er is tevens een uitgebreid woordenschatoefeningenpakket aanwezig op Blackboard waarmee de studenten hun basiswoordenschat systematisch uitbreiden (begeleide zelfstudie). Van de teksten die tijdens de colleges worden besproken, en die deel uitmaken van de oefeningen dienen de studenten ook de woordenschat bij te houden en in te studeren.
Hetzelfde geldt voor de grammatica: ook hier is een systematische terugkoppeling naar de grammatica van BA1 onontbeerlijk, met het oog op de verdieping van de grammaticale kennis en het verhogen van de meta-reflectie op taalgebruik.4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Oefeningensessies
 • Vaardigheidstrainingen

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Mondeling zonder schriftelijke voorbereiding

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Bij dit opleidingsonderdeel hoort een goede referentiegrammatica (cfr. het opleidingsonderdeel Italiaanse Taalkunde 1 en Italiaanse Taalkunde 2), en een goed verklarend Italiaans woordenboek (cfr. ibidem).


  De handboeken worden via de docent rechtstreeks uit Italië besteld.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Esercizi di grammatica italiana, CLI, Firenze.

  Verder is er een specifiek handboek dat ook voor het opleidingsonderdeel Toegepaste Taalkunde 2 uit het Ba3-programma geldt:
  LESINA Roberto (2004), Il nuovo manuale di stile. Edizione 2.0. Guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea. Bologna: Zanichelli. 

  Dit handboek bevat alle afspraken die gelden voor het schrijven van een Italiaanse tekst.   7. Contactgegevens en begeleiding

  De docent is steeds per mail te bereiken op dieter.vermandere@ua.ac.be of op telefoonnummer: 03 220 48 01. Postadres: Dieter Vermandere Universiteit Antwerpen Prinsstraat 13 (S.R.228) 2000 Antwerpen - en ook Giuliano Izzo (giuliano.izzo@ua.ac.be).
  (+)laatste aanpassing: 13/07/2011 16:53 dieter.vermandere