Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Italiaanse taalkunde 2: systeem- en variatiebeschrijving van het moderne Italiaans
Studiegidsnr:1008FLWTLI
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Italiaans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dieter Vermandere

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
De begintermen omvatten een goede basiskennis van de normatieve grammatica van het moderne Italiaans, en daarnaast ook de noodzakelijke taalkundige terminologie, begrippen en analytische kennis die aangeboden wordt in het opleidingsonderdeel "Italiaanse taalkunde 1". Studenten die nog geen credit hebben voor "Grammatica" en "Woordenschat" uit Ba1, hebben al bij voorbaat een grote achterstand. Er wordt concreet verondersteld dat de basisinformatie uit "Grammatica italiana di base" van Palermo & Trifone zonder probleem ontsloten kan worden, en dat studenten taalkundige basisvaardigheden (terminologie, analyse) zoals die worden aangebracht in het college Italiaanse taalkunde 1, op voldoende mate in de vingers hebben.2. Eindcompetenties

De studenten worden vertrouwd gemaakt met het hedendaagse taalgebruik in Italië; meer bepaald met de sociolinguïstische noties van "variatie" enerzijds, en "norm" versus "gebruik" anderzijds. Via dit college worden de studenten voorbereid om een moderne, hedendaagse tekst in het Italiaans te analyseren (morfologie, syntaxis, woordkeuze bijv.) en te kunnen verklaren in het kader van de grammaticale norm enerzijds, en het concrete taalgebruik anderzijds. Dat betekent dat de studenten na het behalen van een credit voor dit college volgende taalkundige taken kunnen uitvoeren:
- een talig feit beoordelen op basis van de grammaticaliteit (standaardvorm vs. afwijking);
- de afwijkende vorm ook adequaat kunnen beschrijven (welke soort afwijking);
- de geattesteerde variatie ook kunnen beoordelen (frequent vs. infrequent)
en dit met de nodige verwijzingen naar normatieve en gebruiksgrammatica's.3. Inhoud

Deze cursus geeft een beeld van het hedendaags Italiaans in al z'n facetten. Tijdens de colleges wordt ingegaan op het variatie-karakter van het Italiaans. Na de normatieve grammatica van het eerste bachelorjaar komt hier meer de descriptieve grammatica aan bod - er wordt meer bepaald bestudeerd hoe het traditionele, normatieve karakter van het Italiaans via de moderne geschreven cultuur telkens meer en meer kenmerken van het gesproken taalgebruik incorporeert en specifieke variatie duldt.
Er wordt dit academiejaar o.a. gewerkt met de roman Jack Frusciante è uscito dal gruppo van Enrico Brizzi.
De studenten bereiden rond specifieke topics analyses voor van romanfragmenten.

Specifieke inhoudsinformatie, een roadmap en dergelijke wordt aangeboden via Blackboard.4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Het handboek:

  D'ACHILLE Paolo (2007), L'italiano contemporaneo, Bologna, Il Mulino.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Handboeken:
  De referentiegrammatica met uitstekende descriptieve informatie:

  L'italiano. Grammatica. Sintassi. Dubbi.Milano: Garzanti. (L. Serianni).

  Studenten kunnen verder ook grasduinen in de volgende werken:  LEPSCHY Laura & Giulio LEPSCHY (2002), La lingua italiana. Storia, varietà dell'uso, grammatica, Milano, Bompiani. (VI edizione Tascabili Bompiani).

  CORTELAZZO Michele A. (2000), Italiano d'oggi, Padova, Esedra.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  De docent is steeds per mail te bereiken op dieter punt vermandere at ua punt ac punt be of op telefoonnummer: 03 220 48 01. Postadres: Dieter Vermandere Universiteit Antwerpen Prinsstraat 13 (S.R.228) 2000 Antwerpen
  (+)laatste aanpassing: 13/07/2011 16:55 dieter.vermandere