Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Jiddisch II
Studiegidsnr:1009FLWJST
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Vivian Liska
Willy Brill
Paul Gybels

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Jiddisch niveau 1 of basiskennis Jiddisch


2. Eindcompetenties

Verdieping van de woordenschat en uitdieping van de grammatica, bevordering van de taalbeheersing


3. Inhoud

In het tweede niveau ontwikkelen studenten verder kun kennis van de Jiddische grammatica, woordenschat en de eigen manier van uitdrukken in het Jiddisch (uitdrukkingen), door het oefenen van conversatie, lezen van literaire teksten, eenvoudige krantenartikels en via gerichte oefeningen. Alles wordt in het werk gesteld om studenten de vaardigheden bij te brengen om het Jiddisch vlot te kunnen spreken, lezen en schrijven.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Oefeningensessies
 • Seminaries
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Een syllabus "Jiddisch voor Nederlandstaligen" evenals bijkomende teksten en geluidsfragmenten worden door de docent ter beschikking gesteld.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Weinreich, Uriel. College Yiddish: an introduction to the Yiddish language and to Jewish life and culture. New York: YIVO Institute for Jewish Research, 2006.
  Weinreich, Uriel. Modern english-yidish yidish-english verterbukh. Shocken Books.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  De docent staat ter beschikking voor bijkomende uitleg na afspraak: 0486 84 73 43; paul.emiel.gybels@skynet.be.
  (+)laatste aanpassing: 05/01/2009 09:48 vivian.liska