Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Film e storia: la società italiana allo specchio
Studiegidsnr:1013FLWTLI
Vakgebied:Film en theater
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Italiaans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Gigliola Mavolo

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

De studenten zijn in staat om authentieke documenten zelfstandig door te nemen en kritisch te bevragen - filmfragmenten, artikels uit kranten, tijdschriften en historische werken. De studenten beheersen het begrippenkader van de ontwikkeling van Italië.

Het valt aan te bevelen dat studenten een creditbewijs hebben voor Samenleving & Cultuur van Italië 1, Italiaans: grammatica: Italiaans: woordenschat; Italiaans: vaardigheden (schriftelijke en mondelinge vaardigheden); Toegepaste Taalkunde van het Italiaans 1.
2. Eindcompetenties

Doelstellingen: de studenten beschikken over:

- specifieke kennis Italiaanse geschiedenis (specifieke topics uit de recente periode)

- specifieke kennis Italiaanse regisseurs en stijlen (neorealismo, avanguardia, ...)

- algemene culturele achtergrond van het moderne Italië

De studenten zijn in staat om zowel verticaal (binnen één thema) als horizontaal (chronologisch) thema's, topics en Leitmotiv binnen het Italiaanse culturele leven te duiden aan de hand van de films over het naoorlogse Italië.
3. Inhoud

Met dit opleidingsonderdeel wordt via een specifieke en gemotiveerde keuze van Italiaanse films van na 1945 een overzicht gegeven van de socio-culturele ontwikkeling van het Italië van de 19de en 20ste eeuw. De studenten worden ook vertrouwd gemaakt met de manier waarop regisseurs de historische realiteit benaderen, en van de tijdsgeest van waaruit ze werken en ageren.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Practica • 5. Evaluatievormen

  Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Bibliografie wordt bij het begin van het college rondgedeeld.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Cf. supra


  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 21/12/2009 11:06 gigliola.mavolo