Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Toegepaste taalkunde Italiaans 2
Studiegidsnr:1014FLWTLI
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Toegepaste taalkunde Italiaans 2.
Toegepaste taalkunde Italiaans 2 kan pas worden gevolgd wanneer de student is geslaagd (minstens 10/20) voor Toegepaste taalkunde Italiaans 1
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Italiaans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dieter Vermandere

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Studenten hebben een goede kennis van de normatieve grammatica op paragraafniveau en kunnen die vooral toepassen in concrete spreek- en schrijfsituaties. Studenten hebben een credit behaald voor Toegepaste Taalkunde van het Italiaans 1. Zij-instromers hebben een gelijkaardig niveau / hebben een certificatie voor niveau B1 van het Common European Framework of Reference for languages voor receptieve én productieve vaardigheden.


2. Eindcompetenties

Met dit opleidingsonderdeel leren studenten langere teksten op verschillende manieren structureren - zowel mondeling als schriftelijk. Studenten zijn in staat om een korte tekst/presentatie een goede samenhang, opbouw, en inhoudsverdeling te geven in een correcte grammaticale vorm. 

Studenten zijn in staat om:
- teksten te herformuleren en te herstructureren (mondeling);
- een academisch argumentatief register te hanteren, en argumentatieve teksten te schrijven (synthese-oefeningen van [meerdere] argumentatieve teksten);
- een kortverhaal af te werken op basis van een opgelegd begin, en zo een complexe vertelling (tijden) correct te beheersen;
- een argumentatieve tekst correct te kunnen interpreteren

Er wordt veel belang gehecht aan een logische opbouw van een redenering en een correcte academische weergave van andermans ideeën (citeren, qua vorm en qua inhoud).

Binnen het framework van het Europees Referentiekader voor de Talen worden volgende niveaus beoogd:
- ERK niveau (productief schrijven): B2
- ALTE schaal D1 (vaardigheidsniveau): 3/4

Meer info in de studiewijzer (evaluatiecriteria). 3. Inhoud

De aandacht van deze cursus gaat uit naar de tekst als een 'discours': een geheel van samenwerkende informatie-strategieën.
Er wordt veel belang gehecht aan de interne en externe structuur, aan stijlkenmerken die eigen zijn aan een objectiveerbaar, wetenschappelijk discours, precieze woordenschat en argumentatie.

De studenten werken op langere teksten (3-5 pagina's) en leren de aangeboden informatie kritisch verwerken in functie van hun eigen schrijfopdrachten (zelfreflectie).

In 2010-2011 behandelen we een academische topic (historiografie) naar aanleiding van de revisie van Italiaanse geschiedenishandboeken van na de Tweede Wereldoorlog. De thematiek is "objectiviteit" en de weergave ervan. Er worden in dit verband verschillende argumentatieve teksten bestudeerd en geanalyseerd.

De studenten stellen ook een portfolio samen rond een te ontwikkelen en te schrijven kortverhaal (creatieve schrijfopdracht). Er wordt tevens van de studenten verwacht dat ze de feedback en correcties bijhouden en daar ook iets mee doen. Fouten zijn enkel nuttig als we er iets uit kunnen leren.

Voor het mondelinge luik wordt ook een literair werk gelezen. In 2011-2012 wordt het L'Agnese va a morire di Renata Viganò, en Uomini Ragno di Giorgio Scerbanenco.

Via de lectoraatsoefeningen wordt het interactieve, conversationele aspect van mondeling taalgebruik verder ingeoefend.4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel

 • Portfolio


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Mondeling zonder schriftelijke voorbereiding

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting

 • Portfolio:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  De studenten gebruiken een degelijke gebruiksgrammatica (cf. Serianni - Italiano. Grammatica. Sintassi. Dubbi) én een verklarend woordenboek (DISC of De Mauro Dizionario della lingua italiana).

  Renata VIGANO', L'Agnese va a morire.
  Giorgio SCERBANENCO, Uomini ragno.


  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Voor alle elementen van het schrijfproces: cf. Lesina R. (1994), Il nuovo manuale di stile. Versione 2.0. Bologna: Zanichelli. Ook in bibliotheek.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  De docent is per mail te bereiken.
  (+)laatste aanpassing: 13/07/2011 18:34 dieter.vermandere