Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Voorbereidingsprogramma taal- en letterkunde
Naast de algemene opleidingsonderdelen moet de student een aantal taalbeheersings-, taalkunde- en letterkundeopleidingsonderdelen volgen van de taal van de afstudeerrichting van de master die zij willen volgen.

In overleg met de studietrajectbegeleidster kan ook een scriptieonderdeel (*) in het voorbereidingsprogramma worden opgenomen. Dit onderdeel vervangt dan een taalspecifiek opleidingsonderdeel (taalkunde of letterkunde).
(*) Het scriptieonderdeel is een taalspecifieke methodologische module waarbij een concrete probleemstelling aan bod komt binnen taalkunde of letterkunde.
Enkel in het voorbereidingsprogramma Italiaans is het scriptieonderdeel verplicht.
Voorbereidingsprogramma Taal- en Letterkunde: Algemeen
 
Algemene opleidingsonderdelen
Verplichte opleidingsonderdelen.
Noot: enkel in het voorbereidingsprogramma Italiaans is het scriptieonderdeel verplicht.
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1001FLWTLAInleiding tot de westerse wijsbegeerteNederlands1e semester
304Van Eekert,Geert
1002FLWTLAAlgemene taalkundeNederlands1e semester
456De Mulder,Walter
1003FLWTLALiteraire genresNederlands1e semester
304
Voorbereidingsprogramma Taal- en Letterkunde: Nederlands
 
Nederlandse taalbeheersing
De student volgt in principe enkel het taalbeheersingsvak in Ba 3. Wanneer echter blijkt dat de kandidaat niet het vereiste taalniveau haalt, moet hij ook taalbeheersing volgen op een lager niveau (Ba 1 of Ba 2). Dat betekent dan wel dat hij het voorbereidingsprogramma niet in één jaar zal kunnen afleggen omdat de verschillende taalbeheersingsopleidingsonderdelen niet tijdens hetzelfde jaar kunnen worden gevolgd (volgtijdelijkheid). Het hogeronderwijsregister (HOR) voorziet de mogelijkheid een taaltest te organiseren.
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1018FLWTLNNederlandse taalbeheersing 3Nederlands2e semester
304Cuvelier,Pol
Nederlandse taalkunde
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1005FLWTLNNederlandse taalkunde 1: basisbegrippen Nederlandse grammaticaNederlands1e semester
304
1011FLWTLNNederlandse taalkunde 2: interdisciplinaire benaderingenNederlands2e semester
304
1012FLWTLNNederlandse taalkunde 3: externe taalgeschiedenisNederlands1e semester
304Vandekerckhove,Reinhild
1013FLWTLNNederlandse taalkunde 4: synchrone grammaticaNederlands2e semester
304
1020FLWTLNNederlandse taalkunde 5: diachrone taalstudieNederlands2e semester
304
Nederlandse letterkunde/cultuur (verplicht)
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1001FLWTLNCultuurgeschiedenis van de NederlandenNederlands1e semester
304Willaert,Frank
1003FLWTLNInleiding tot de studie van de oude Nederlandse letterkundeNederlands2e semester
304
1004FLWTLNInleiding tot de studie van de moderne Nederlandse letterkundeNederlands1e semester
304Humbeeck,Kris
1009FLWTLNGeschiedenis van de Nederlandse letterkunde 1: middeleeuwen, rederijkerstijd en renaissanceNederlands1e semester
304
1010FLWTLNGeschiedenis van de Nederlandse letterkunde 2: van de Franse Revolutie tot de Grote OorlogNederlands2e semester
304Absillis,Kevin
1019FLWTLNGeschiedenis van de Nederlandse letterkunde 3Nederlands2e semester
304Wildemeersch,Georges
Nederlandse letterkunde/taalkunde (keuze)
1 opleidingsonderdeel te kiezen uit
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1014FLWTLNNederlandse letterkunde: middeleeuwenNederlands1e semester
304Willaert,Frank
1006FLWTLNNederlandse letterkunde: oudere geestelijke letterkundeNederlands2e semester
304Mertens,Thom
1015FLWTLNNederlandse letterkunde: renaissanceNederlands2e semester
304Meeus,Hubert
1017FLWTLNHedendaagse Nederlandse letterkundeNederlands2e semester
304Wildemeersch,Georges
1997FLWTLNNederlandse letterkunde: moderne klassieken 1Nederlands1e semester
304Wildemeersch,Georges
1996FLWTLNNederlandse letterkunde: moderne klassieken 2Nederlands1e semester
304Wildemeersch,Georges
1021FLWTLNInleiding lexicologie en lexicografieNederlands2e semester
304Mooijaart,Marijke
Voorbereidingsprogramma Taal- en Letterkunde: Engels
 
Engelse taalbeheersing
De student volgt in principe enkel het taalbeheersingsvak in Ba 3. Wanneer echter blijkt dat de kandidaat niet het vereiste taalniveau haalt, moet hij ook taalbeheersing volgen op een lager niveau (Ba 1 of Ba 2). Dat betekent dan wel dat hij het voorbereidingsprogramma niet in één jaar zal kunnen afleggen omdat de verschillende taalbeheersingsopleidingsonderdelen niet tijdens hetzelfde jaar kunnen worden gevolgd (volgtijdelijkheid). Het hogeronderwijsregister (HOR) voorziet de mogelijkheid een taaltest te organiseren.
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1018FLWTLEAdvanced English practiceEngels2e semester
304Geukens,Steven
Engelse taalkunde (verplicht)
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1009FLWTLEThe development of EnglishEngels2e semester
304Van der Auwera,Johan
1002FLWTLEEnglish grammar 1Engels1e en 2e semester
456Brisard,Frank
1006FLWTLEEnglish grammar 2Engels1e en 2e semester
456Brisard,Frank
Engelse taalkunde (keuze)
1 opleidingsonderdeel te kiezen:
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1010FLWTLEEnglish as a Germanic languageEngels1e semester
304Van der Auwera,Johan
1011FLWTLEEnglishesEngels1e semester
304Van der Auwera,Johan
Engelse letterkunde
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1003FLWTLEIntroduction to the study of literature in EnglishEngels1e en 2e semester
304
1004FLWTLEFiction in English: Nobel Prize winners since 1950Engels2e semester
304Eeckhout,Bart
1007FLWTLELiterary texts in English 1: romanticismEngels1e semester
304Eeckhout,Bart
1008FLWTLELiterary texts in English 2: realismEngels2e semester
304Herman,Luc
1019FLWTLELiterary texts in English 3: modernismEngels1e semester
304Van Hulle,Dirk
1020FLWTLELiterary texts in English 4: postmodernismEngels2e semester
304Herman,Luc
Voorbereidingsprogramma Taal- en Letterkunde: Duits
 
Duitse taalbeheersing
De student volgt in principe enkel het taalbeheersingsvak in Ba 3. Wanneer echter blijkt dat de kandidaat niet het vereiste taalniveau haalt, moet hij ook taalbeheersing volgen op een lager niveau (Ba 1 of Ba 2). Dat betekent dan wel dat hij het voorbereidingsprogramma niet in één jaar zal kunnen afleggen omdat de verschillende taalbeheersingsopleidingsonderdelen niet tijdens hetzelfde jaar kunnen worden gevolgd (volgtijdelijkheid). Het hogeronderwijsregister (HOR) voorziet de mogelijkheid een taaltest te organiseren.
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1013FLWTLDDuitse taalbeheersing 3Duits2e semester
304
Duitse taalkunde
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1002FLWTLDDuitse grammatica: theorie 1Duits1e en 2e semester
304Mortelmans,Tanja
1007FLWTLDInleiding tot de Duitse taalwetenschapDuits1e semester
304Mortelmans,Tanja
1008FLWTLDDuitse grammatica: theorie 2Duits1e en 2e semester
304Mortelmans,Tanja
1014FLWTLDGrammaticalisatie en taalveranderingDuits2e semester
304Mortelmans,Tanja
1003FLWTLDDuitse grammatica: oefeningen 1Duits1e en 2e semester
304Smits,Tom
1009FLWTLDDuitse grammatica: oefeningen 2Duits1e en 2e semester
304Smits,Tom
Duitse letterkunde/cultuur (verplicht)
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1015FLWTLDCultuurgeschiedenis van het Duitstalige gebiedDuits2e semester
304Sepp,Arvi
1004FLWTLDGeschiedenis van de Duitse literatuur 1Duits2e semester
304Sepp,Arvi
1005FLWTLDDuitse teksten 1Duits2e semester
304Liska,Vivian
1010FLWTLDGeschiedenis van de Duitse literatuur 2Duits1e en 2e semester
304Sepp,Arvi
Duitse letterkunde (keuze)
2 opleidingsonderdelen te kiezen uit:
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1011FLWTLDDuitse teksten: capita selecta 1 - Lyrik nach 1945Duits1e semester
304Liska,Vivian
1012FLWTLDDuitse teksten: capita selecta 2 - Der Expressionismus und seine FolgenDuits2e semester
304Liska,Vivian
1988FLWTLDDuitse teksten: capita selecta 3 - Franz Kafka: KurzprozaDuits1e semester
304Liska,Vivian
1017FLWTLDDuitse teksten: capita selecta 4 - Friedrich Nietzsche: der Philosoph als DichterDuits2e semester
304Liska,Vivian
Voorbereidingsprogramma Taal- en Letterkunde: Frans
 
Franse taalbeheersing
De student volgt in principe enkel het taalbeheersingsvak in Ba 3. Wanneer echter blijkt dat de kandidaat niet het vereiste taalniveau haalt, moet hij ook taalbeheersing volgen op een lager niveau (Ba 1 of Ba 2). Dat betekent dan wel dat hij het voorbereidingsprogramma niet in één jaar zal kunnen afleggen omdat de verschillende taalbeheersingsopleidingsonderdelen niet tijdens hetzelfde jaar kunnen worden gevolgd (volgtijdelijkheid). Het hogeronderwijsregister (HOR) voorziet de mogelijkheid een taaltest te organiseren.
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1021FLWTLFFranse taalbeheersing 3: spreek- en schrijfvaardigheidFrans2e semester
304
Franse taalkunde (verplicht)
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1004FLWTLFFranse taalkunde 1: externe geschiedenis van het Frans en LatijnFrans1e semester
304
1005FLWTLFFranse taalkunde 1: taalkunde van het moderne FransFrans2e semester
304Vanneste,Alex
1010FLWTLFFranse taalkunde 2: interne geschiedenis van het Frans en OudfransFrans1e semester
304Vanderheyden,Ann
1011FLWTLFFranse taalkunde 2: taalkunde van het moderne FransFrans2e semester
304
Franse taalkunde (keuze)
1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1017FLWTLFAspecten van Latijnse taalkundeNederlands2e semester
304Beyers,Rita
1018FLWTLFSynchrone taalkunde van het Frans: semantiekFrans1e semester
304Dendale,Patrick
1019FLWTLFSynchrone taalkunde van het Frans: sociolinguïstiekFrans1e semester
304Vanneste,Alex
1020FLWTLFDiachrone taalkunde van het FransFrans2e semester
304Vanderheyden,Ann
Franse letterkunde (verplicht)
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1003FLWTLFInleiding tot de Franse letterkunde 1: oude periodeFrans2e semester
304Pelckmans,Paul
1008FLWTLFInleiding tot de Franse letterkunde 2: moderne periode - historisch deelFrans1e semester
304Tritsmans,Bruno
1009FLWTLFInleiding tot de Franse letterkunde 2: moderne periode - methodologisch deelFrans2e semester
304Rasson,Luc
1022FLWTLFInleiding tot de Franstalige letterkundenFrans1e semester
304Gyssels,Kathleen
Franse letterkunde (keuze)
1 opleidingsonderdeel te kiezen uit
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1012FLWTLFLatijnse tekstenNederlands1e semester
304Beyers,Rita
1013FLWTLFFranse teksten: ancien régimeFrans1e semester
304Pelckmans,Paul
1014FLWTLFFranse teksten: 19de eeuw prozaFrans1e semester
304Schuerewegen,Franc
1016FLWTLFFranse teksten: 20ste eeuw prozaFrans2e semester
304Rasson,Luc
1023FLWTLFHedendaagse joodse literatuur in het FransFrans2e semester
304Gyssels,Kathleen
Voorbereidingsprogramma Taal- en Letterkunde: Spaans
 
Spaanse taalbeheersing
De student volgt in principe enkel het taalbeheersingsvak in Ba 3. Wanneer echter blijkt dat de kandidaat niet het vereiste taalniveau haalt, moet hij ook taalbeheersing volgen op een lager niveau (Ba 1 of Ba 2). Dat betekent dan wel dat hij het voorbereidingsprogramma niet in één jaar zal kunnen afleggen omdat de verschillende taalbeheersingsopleidingsonderdelen niet tijdens hetzelfde jaar kunnen worden gevolgd (volgtijdelijkheid). Het hogeronderwijsregister (HOR) voorziet de mogelijkheid een taaltest te organiseren.
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1009FLWTLSSpaanse taalbeheersing 4Spaans2e semester
304De Maeseneer,Rita
Spaanse taalkunde (verplicht)
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1003FLWTLSSpaanse taalkunde 1Nederlands1e semester
304De Cuyper,Gretel
1007FLWTLSSpaanse taalkunde 2Spaans2e semester
456Quitard,Mathilde
Spaanse letterkunde/cultuur (verplicht)
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1008FLWTLSSpaanse en Spaans-Amerikaanse letterkunde 1Spaans1e semester
456De Maeseneer,Rita
1004FLWTLSInleiding tot de studie van de Spaanse en Spaans-Amerikaanse cultuur en literatuurSpaans2e semester
304Norbert Ubarri,Miguel
1006FLWTLSSamenleving en cultuur in SpanjeSpaans2e semester
304Norbert Ubarri,Miguel
1010FLWTLSSamenleving en cultuur in Spaans AmerikaSpaans1e semester
304De Maeseneer,Rita
Spaanse taal-/letterkunde (keuze)
3 opleidingsonderdelen te kiezen uit:
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1011FLWTLSSpaanse taalkunde 3Spaans2e semester
304Quitard,Mathilde
1012FLWTLSSpaanse taalkunde 4Spaans1e semester
304Julià Luna,Carolina
1013FLWTLSSpaanse letterkunde 2Spaans2e semester
304Norbert Ubarri,Miguel
1014FLWTLSSpaans-Amerikaanse letterkunde 2Spaans1e semester
304De Maeseneer,Rita
Voorbereidingsprogramma Taal- en Letterkunde: Italiaans
 
Italiaanse taalbeheersing
De student volgt in principe enkel het taalbeheersingsvak in Ba 3. Wanneer echter blijkt dat de kandidaat niet het vereiste taalniveau haalt, moet hij ook taalbeheersing volgen op een lager niveau (Ba 1 of Ba 2). Dat betekent dan wel dat hij het voorbereidingsprogramma niet in één jaar zal kunnen afleggen omdat de verschillende taalbeheersingsopleidingsonderdelen niet tijdens hetzelfde jaar kunnen worden gevolgd (volgtijdelijkheid). Het hogeronderwijsregister (HOR) voorziet de mogelijkheid een taaltest te organiseren.
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1014FLWTLIToegepaste taalkunde Italiaans 2Italiaans1e en 2e semester
304Vermandere,Dieter
Italiaanse taalkunde
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1007FLWTLIItaliaanse taalkunde 1: inleiding tot de Italiaanse taalkundeItaliaans1e semester
304Vermandere,Dieter
1008FLWTLIItaliaanse taalkunde 2: systeem- en variatiebeschrijving van het moderne ItaliaansItaliaans2e semester
304Vermandere,Dieter
1019FLWTLIItaliaanse taalkunde: de ontwikkeling van het moderne ItaliaansItaliaans2e semester
456Vermandere,Dieter
Italiaanse letterkunde/cultuur
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1009FLWTLIItaliaanse letterkunde 1: zes eeuwen literaire cultuur in Italië - Da Dante a GoldoniItaliaans1e semester
304Geerts,Walter
1010FLWTLIItaliaanse letterkunde 2: da Manzoni al Novecento fino ai giorni nostriItaliaans2e semester
304Geerts,Walter
1018FLWTLIItaliaanse letterkundeItaliaans2e semester
456Geerts,Walter
1005FLWTLISamenleving en cultuur van Italië 1Nederlands1e en 2e semester
304Geerts,Walter
1011FLWTLISamenleving en cultuur van Italië 2Italiaans1e semester
304Geerts,Walter
Bachelorscriptie
Verplicht opleidingsonderdeel
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1008FLWTLABachelorscriptieNederlands1e en 2e semester
010