Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Schakelprogramma taal- en letterkunde: Nederlands of Frans of Engels
De studenten volgen de verplichte algemene module én een taalmodule (Nederlands of Frans of Engels).
Schakelprogramma Taal- en letterkunde: algemene basis- en disciplinegebonden OO
 
Algemene basis- en disciplinegebonden opleidingsonderdelen
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1001FLWTLAInleiding tot de westerse wijsbegeerteNederlands1e semester
304Van Eekert,Geert
1002FLWTLAAlgemene taalkundeNederlands1e semester
456De Mulder,Walter
1003FLWTLALiteraire genresNederlands1e semester
304
1004FLWTLAWetenschappelijke vaardighedenNederlands1e en 2e semester
304Meeus,Hubert
Schakelprogramma Taal- en letterkunde: Nederlands
De student behaalt 60 SP
 
Verplichte opleidingsonderdelen Nederlands
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1002FLWTLNNederlandse taalbeheersing 1Nederlands2e semester
304
1008FLWTLNNederlandse taalbeheersing 2Nederlands1e en 2e semester
304
1018FLWTLNNederlandse taalbeheersing 3Nederlands2e semester
304Cuvelier,Pol
1005FLWTLNNederlandse taalkunde 1: basisbegrippen Nederlandse grammaticaNederlands1e semester
304
1011FLWTLNNederlandse taalkunde 2: interdisciplinaire benaderingenNederlands2e semester
304
1012FLWTLNNederlandse taalkunde 3: externe taalgeschiedenisNederlands1e semester
304Vandekerckhove,Reinhild
1013FLWTLNNederlandse taalkunde 4: synchrone grammaticaNederlands2e semester
304
1020FLWTLNNederlandse taalkunde 5: diachrone taalstudieNederlands2e semester
304
1003FLWTLNInleiding tot de studie van de oude Nederlandse letterkundeNederlands2e semester
304
1004FLWTLNInleiding tot de studie van de moderne Nederlandse letterkundeNederlands1e semester
304Humbeeck,Kris
1009FLWTLNGeschiedenis van de Nederlandse letterkunde 1: middeleeuwen, rederijkerstijd en renaissanceNederlands1e semester
304
1010FLWTLNGeschiedenis van de Nederlandse letterkunde 2: van de Franse Revolutie tot de Grote OorlogNederlands2e semester
304Absillis,Kevin
1019FLWTLNGeschiedenis van de Nederlandse letterkunde 3Nederlands2e semester
304Wildemeersch,Georges
1001FLWTLNCultuurgeschiedenis van de NederlandenNederlands1e semester
304Willaert,Frank
Keuzeopleidingsonderdeel Nederlands
1 opleidingsonderdeel te kiezen uit de volgende lijst:
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1014FLWTLNNederlandse letterkunde: middeleeuwenNederlands1e semester
304Willaert,Frank
1006FLWTLNNederlandse letterkunde: oudere geestelijke letterkundeNederlands2e semester
304Mertens,Thom
1015FLWTLNNederlandse letterkunde: renaissanceNederlands2e semester
304Meeus,Hubert
1017FLWTLNHedendaagse Nederlandse letterkundeNederlands2e semester
304Wildemeersch,Georges
1997FLWTLNNederlandse letterkunde: moderne klassieken 1Nederlands1e semester
304Wildemeersch,Georges
1996FLWTLNNederlandse letterkunde: moderne klassieken 2Nederlands1e semester
304Wildemeersch,Georges
1021FLWTLNInleiding lexicologie en lexicografieNederlands2e semester
304Mooijaart,Marijke
Schakelprogramma Taal- en letterkunde: Frans
De student behaalt 60 SP
 
Verplichte opleidingsonderdelen Frans
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1001FLWTLFFranse taalbeheersing 1: grammatica en lexiconFrans1e en 2e semester
304Vanneste,Alex
1002FLWTLFFranse taalbeheersing 1: spreek- en schrijfvaardigheidFrans1e en 2e semester
304Rasson,Luc
1006FLWTLFFranse taalbeheersing 2: grammatica en lexiconFrans1e en 2e semester
304Vanneste,Alex
1007FLWTLFFranse taalbeheersing 2: spreek- en schrijfvaardigheidFrans1e en 2e semester
304Tritsmans,Bruno
1021FLWTLFFranse taalbeheersing 3: spreek- en schrijfvaardigheidFrans2e semester
304
1004FLWTLFFranse taalkunde 1: externe geschiedenis van het Frans en LatijnFrans1e semester
304
1005FLWTLFFranse taalkunde 1: taalkunde van het moderne FransFrans2e semester
304Vanneste,Alex
1010FLWTLFFranse taalkunde 2: interne geschiedenis van het Frans en OudfransFrans1e semester
304Vanderheyden,Ann
1011FLWTLFFranse taalkunde 2: taalkunde van het moderne FransFrans2e semester
304
1003FLWTLFInleiding tot de Franse letterkunde 1: oude periodeFrans2e semester
304Pelckmans,Paul
1008FLWTLFInleiding tot de Franse letterkunde 2: moderne periode - historisch deelFrans1e semester
304Tritsmans,Bruno
1009FLWTLFInleiding tot de Franse letterkunde 2: moderne periode - methodologisch deelFrans2e semester
304Rasson,Luc
1022FLWTLFInleiding tot de Franstalige letterkundenFrans1e semester
304Gyssels,Kathleen
Keuzeopleidingsonderdeel Franse taalkunde
1 opleidingsonderdeel te kiezen uit de volgende lijst:
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1017FLWTLFAspecten van Latijnse taalkundeNederlands2e semester
304Beyers,Rita
1018FLWTLFSynchrone taalkunde van het Frans: semantiekFrans1e semester
304Dendale,Patrick
1019FLWTLFSynchrone taalkunde van het Frans: sociolinguïstiekFrans1e semester
304Vanneste,Alex
1020FLWTLFDiachrone taalkunde van het FransFrans2e semester
304Vanderheyden,Ann
Keuzeopleidingsonderdeel Franse letterkunde
1 opleidingsonderdeel te kiezen uit de volgende lijst:
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1012FLWTLFLatijnse tekstenNederlands1e semester
304Beyers,Rita
1013FLWTLFFranse teksten: ancien régimeFrans1e semester
304Pelckmans,Paul
1014FLWTLFFranse teksten: 19de eeuw prozaFrans1e semester
304Schuerewegen,Franc
1016FLWTLFFranse teksten: 20ste eeuw prozaFrans2e semester
304Rasson,Luc
1023FLWTLFHedendaagse joodse literatuur in het FransFrans2e semester
304Gyssels,Kathleen
Schakelprogramma Taal- en letterkunde: Engels
De student behaalt 60 SP
 
Verplichte opleidingsonderdelen Engels
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1002FLWTLEEnglish grammar 1Engels1e en 2e semester
456Brisard,Frank
1001FLWTLEEnglish proficiency 1Engels1e en 2e semester
456
1006FLWTLEEnglish grammar 2Engels1e en 2e semester
456Brisard,Frank
1005FLWTLEEnglish proficiency 2Engels1e en 2e semester
456
1018FLWTLEAdvanced English practiceEngels2e semester
304Geukens,Steven
1003FLWTLEIntroduction to the study of literature in EnglishEngels1e en 2e semester
304
1004FLWTLEFiction in English: Nobel Prize winners since 1950Engels2e semester
304Eeckhout,Bart
1007FLWTLELiterary texts in English 1: romanticismEngels1e semester
304Eeckhout,Bart
1008FLWTLELiterary texts in English 2: realismEngels2e semester
304Herman,Luc
1019FLWTLELiterary texts in English 3: modernismEngels1e semester
304Van Hulle,Dirk
1020FLWTLELiterary texts in English 4: postmodernismEngels2e semester
304Herman,Luc
1009FLWTLEThe development of EnglishEngels2e semester
304Van der Auwera,Johan
Keuzeopleidingsonderdeel Engelse taalkunde
1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1010FLWTLEEnglish as a Germanic languageEngels1e semester
304Van der Auwera,Johan
1011FLWTLEEnglishesEngels1e semester
304Van der Auwera,Johan