Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Franse taalbeheersing 1: spreek- en schrijfvaardigheid
Studiegidsnr:1002FLWTLF
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Frans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Luc Rasson

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Nederlands
 • Frans
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Een goed niveau van gesproken en geschreven Frans, zoals kan blijken uit de resultaten voor het vak Frans in het secundair onderwijs.
2. Eindcompetenties

De studenten kunnen op een vlotte wijze een conversatie in het Frans voeren en een tekst schrijven in bijna foutloos Frans over een onderwerp van algemeen maatschappelijk en cultureel belang.
3. Inhoud

Deze cursus beoogt de verbetering en verfijning van het gesproken en geschreven Frans. Enerzijds schrijven de studenten in de loop van het jaar een aantal teksten (thuis en in de klas) waarvan de verbetering individueel gebeurt. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar correct taalgebruik en coherentie van de argumentatie. Anderzijds wordt het gesproken Frans geoefend in kleine conversatiegroepen waarbij wordt stilgestaan bij de specifieke problematiek van Nederlandstaligen. Om enige substantie te geven aan de te bespreken topics en om de studenten meer vertrouwd te maken met de Franse cultuur zullen er elk semester een hedendaagse roman en (meestal) een film behandeld worden.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Werkcolleges
 • Practica
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten
 • (tussentijdse) testen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Syllabus: Luc Rasson, Introduction à la pratique de l'écrit, Universitas.

   

     6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  De klassieke woordenboeken en grammatica's, zoals Le petit Robert, de Grevisse, de Hanse, enz.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 11/06/2011 12:07 luc.rasson