Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
English grammar 2
Studiegidsnr:1006FLWTLE
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid English grammar 2.
English grammar 2 kan pas worden gevolgd als de student is geslaagd voor English grammar 1
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Frank Brisard

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Engels
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Correct gebruik van, en linguïstisch inzicht in, vnl. de syntaxis van de Engelse nominale en verbale constituent (zie English Grammar I).

Beheersing van de zinsstructuren van het Engels.
2. Eindcompetenties

- Beheersing van de complementeringsstructuren van het Engels.

- Beheersing van alle types van zinsstructuur van het Engels.

- Inzicht in de syntactische relaties tussen de verschillende componenten van de enkelvoudige zin, en die van de complexe zin (syntactische zinsanalyse).

- Werken binnen een theoretisch kader (kritische reflectie op de mogelijkheden en beperkingen van zo'n kader).

- Verwerving van  deze competenties op basis van concreet taalmateriaal (hedendaags Engels).
3. Inhoud

De cursus onderzoekt hoe het systeem van de enkelvoudige en samengestelde zin in het Engels functioneert en reikt het nodige technische instrumentarium hiervoor aan.

Verder bouwend op de studie van de verschillende constituenten in de Engelse zin (bestudeerd tijdens het eerste jaar van de bacheloropleiding), beschrijven we nu de functionele relaties tussen deze constituenten. We vertrekken van de enkelvoudige zin, en meer bepaald van het werkwoord en zijn functionele relaties met verschillende complementeringen. We gaan ook in op de complementering van substantieven en adjectieven.

Hierdoor leggen we de basis voor ons onderzoek naar de complexiteit van de relaties die de ondergeschikte zinnen binnen de structuur van de samengestelde zin kunnen uitdrukken.

Dit onderzoek gebeurt grotendeels tegen de achtergrond van de syntactische theorie uitgewerkt door Noel Burton-Roberts (Analysing Sentences: An Introduction to English Syntax).
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Oefeningen • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  X. Dekeyser, B. Devriendt, St. Geukens & G. A. J. Tops, Foundations of English Grammar: For University Students and Advanced Learners. Acco: Leuven/Voorburg, 6e uitgave, 2004.

  G. A. J. Tops & B. Devriendt, English Grammar Course: The Complex Sentence. Syllabus. Universitas, 2008.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  N. Burton-Roberts, Analysing Sentences: An Introduction to English Syntax. Longman: London/New York, 1998.

  Een goede, moderne Engelse learner's dictionary.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  Frank Brisard

  Kamer D-133

  Telefoonnummer: 03/265.42.69

  Emailadres: frank.brisard@ua.ac.be

  Spreekuren: op afspraak


  (+)laatste aanpassing: 13/06/2011 14:08 frank.brisard