Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Nederlandse letterkunde: oudere geestelijke letterkunde
Studiegidsnr:1006FLWTLN
Vakgebied:Letterkunde
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Thom Mertens

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Geen specifieke eisen.2. Eindcompetenties

De student kent de voornaamste genres en stofgroepen van de Middelnederlandse geestelijke letterkunde: de geschiedenis, de kenmerken, de inhoud en de functie.3. Inhoud

De cursus behandelt de voornaamste genres en stofgroepen van de Middelnederlandse geestelijke letterkunde, van de twaalfde eeuw tot circa 1500: geschiedenis, kenmerken, inhoud en functie.

Na een algemene inleiding worden de volgende genres/stofgroepen behandeld: bijbelvertaling, preek, catechetische literatuur, gebeden en gebedenboeken, geestelijk lied, mystieke literatuur, hagiografie en religieuze biografie, geestelijke brief, testamenten, ars moriendi.

Elke week zijn er twee uren les. De studenten lezen tevoren het syllabusdeel dat behandeld zal worden. In de les wordt de stof besproken en worden Middelnederlandse teksten gelezen die de stof illustreren.4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Seminaries
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep
 • Casussen: Individueel
 • Casussen: In groep • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding
 • Open vragen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  De syllabus en de bijbehorende leesteksten worden via Blackboard of op het college ter beschikking gesteld.


  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Elk onderdeel is van een uitgebreide literatuurlijst voorzien ter documentatie en eventuele verdere zelfstudie, die echter niet noodzakelijk is voor het behalen van het examen.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  thom.mertens@ua.ac.be
  tel. 03 265 57 89


  (+)laatste aanpassing: 25/06/2010 16:43 thom.mertens