Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Inleiding tot de Franse letterkunde 2: moderne periode - historisch deel
Studiegidsnr:1008FLWTLF
Vakgebied:Letterkunde
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Frans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Bruno Tritsmans

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Frans
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Kennis van de Inleiding van de Franse letterkunde 1: oude periode - historisch deel.


2. Eindcompetenties

Grondige kennis van de verschillende poëtica's van de Franse letterkunde XIXde en XXste eeuw en hun historische inbedding.


3. Inhoud

Een systematische inleiding op de Franse letterkunde van de XIXde en XXste eeuw. Voor elke periode wordt de wisselwerking bestudeerd tussen de historische en culturele context enerzijds en de belangrijke literaire stromingen anderzijds. Leidraad daarbij is de manier waarop de schrijver zich telkens weer profileert in de zich wijzigende maatschappelijke context. Bij de complementaire lectuur gaat bijzondere aandacht uit naar de moderne en hedendaagse letterkunde.

De finaliteit is niet louter historisch: het historisch materiaal moet dienen om de moderne/hedendaagse letterkunde correct te kunnen situeren.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Seminaries

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding
 • Gesloten boek

 • Permanente evaluatie:
 • Medewerking tijdens de contactmomenten


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Jean-Louis Boursin, Anthologie de la littérature française. textes choisis du XI au XXIe siècles, Paris, Belin, 2007 (Guide +).

  Gérard de Nerval, Les Filles du feu (Livre de Poche)

  Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes (Livre de poche)

  Marguerite Duras, Moderato cantabile (Minuit)

  Marguerite Yourcenar, Nouvelles orientales (L'imaginaire)

  J.M.G.Le Clézio, Printemps et autres saisons (Folio)  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  P.Berthier, M.Jarrety, Histoire de la France littéraire, tome 3. Modernités XIXe et XXe siècles, Paris, PUF, 2006 ("Quadrige").

  M.Delon e.a., La littérature française: dynamique et histoire, tome 2, Paris, Gallimard, 2007 ("Folio/essais")

  D.Viart e.a., La littérature française au présent: héritage, modernité, mutations, Paris, Bordas, 2008.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 01/06/2011 15:06 bruno.tritsmans