Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Nederlandse taalbeheersing 2
Studiegidsnr:1008FLWTLN
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Nederlandse taalbeheersing 2.
Nederlandse taalbeheersing 2 kan pas worden gevolgd wanneer de student is geslaagd (minstens 10/20) voor Nederlandse taalbeheersing 1
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dominiek Sandra
Pol Cuvelier
Shanti Verellen

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

2. Eindcompetenties

Het college is er in de eerste plaats op gericht de studenten in het wetenschapsdomein van de taalbeheersingskunde in te leiden. In de tweede plaats, maar geheel geïntegreerd met de eerste doelstelling, wordt ernaar gestreefd de actieve taalbeheersing van de deelnemers aan te scherpen. Met dat doel worden oefeningen (in verschillende fasen) gegeven op een aantal verschillende vlakken: het interpreteren en herschrijven van overheidsinstructies, voorbereiden en afnemen van interviews, vergadertechnieken, folders en voorlichting i.v.m. diverse onderwerpen, enz. Het aantal en de juiste aflijning bepalen we, o.a. ook rekening houdend met het aantal studenten.
3. Inhoud

                        

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende onderdelen die in dit vak aan de orde komen. Het vak bestrijkt een aantal genres binnen de mondelinge en schriftelijke taalbeheersing, én een geïntegreerde schrijftraining. De meer reflecterende delen staan in de linkerkolom ("theorie"), de op (schrijf)vaardigheid gerichte delen in de rechterkolom ("schrijfinstructie", etc.).

                           Intro: Wat is taalbeheersing ?

Theorie: interview

                                                            Schrijfinstructie: interview

Theorie: overheidscommunicatie

Theorie: folders

                                                            Presentaties: interview

                                                            Schrijfinstructie: structuur

                                                            Schrijfinstructie: publiekgericht schrijven

Theorie: vergaderen

 Planning eerste semester (sept. 2009-dec. 2009)

Datum NL TB 2: onderwerp
23-09-09 Intro: Wat is taalbeheersing?
30-09-09 Theorie: interview
07-10-09 Theorie: interview
14-10-09 Theorie: interview
21-10-09 Schrijfinstructie: interview
28-10-09 Schrijfinstructie: interview
04-11-09 Theorie: overheidscommunicatie
11-11-09 Wapenstilstand
18-11-09 Theorie: overheidscommunicatie
25-11-09 Theorie: folders
02-12-09 Theorie: folders
09-12-09 Presentaties: interview
16-12-09 Presentaties: interview


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Meerkeuzevragen
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursus- en leespakket, ter beschikking gesteld door de docenten.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Diverse kortere instructieve teksten.

   
  7. Contactgegevens en begeleiding

  Pol Cuvelier - pol.cuvelier@ua.ac.be - S.D. 106

  Dominiek Sandra - dominiek.sandra@ua.ac.be - S.D. 109

  Praktijkmedewerker Shanti Verellen - shanti.verellen@ua.ac.be - S.D. 129


  verdere medewerking:

  Reinhild Vandekerckhove - Frank Willaert - Jef Van Loon - Thom Mertens

   


  (+)laatste aanpassing: 15/12/2009 23:10 pol.cuvelier