Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
English as a Germanic language
Studiegidsnr:1010FLWTLE
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Johan Van der Auwera

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
One year of Bachelor level of English grammar


2. Eindcompetenties

A better understanding of how English is different from the other Germanic languages and of the ways linguists describe and explain these diferences.


3. Inhoud

The course aims to have a closer look at the properties which set English apart from its Germanic sister languages. Following John A. Hawkins’ A comparative typology of English and German. Unifying the contrasts. (London: Croom Helm, 1986) the course successively discusses (i) nominal paradigms, (ii) word order, (iii) syntactic and semantic functions, (iv) ‘raising’ and ‘dislocation’ structures, and (v) the position of the verb. The course also pays attention to verbal paradigms.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Hawkins, John A. 1986. A Comparative Typology of English and German. Unifying the Contrasts. London: Croom Helm.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  König, Ekkehard & Volker Gast. 2007. Understanding English-German Contrasts. Berlin: Erich Schmidt.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  Appointments can be made before and after a sesssion and via e-mail


  (+)laatste aanpassing: 17/12/2009 19:05 johan.vanderauwera