Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Englishes
Studiegidsnr:1011FLWTLE
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Johan Van der Auwera

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

At least 1 BA year of English.
2. Eindcompetenties

The student will reach an understanding of the world wide variety in English.
3. Inhoud

Today’s Anglicists can no longer exclusively concern themselves with the English of England. The course will start with a survey of the main parameters of world wide variation in the structure of English, and will then focus on some case studies from contemporary research (as from the journal English World-Wide or the series Varieties of English around the World). The course will also bring in English Creoles.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Course materials will be made available by the lecturer.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 11/07/2008 10:45 johan.vanderauwera