Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Franse teksten: ancien régime
Studiegidsnr:1013FLWTLF
Vakgebied:Letterkunde
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Frans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Paul Pelckmans

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Frans
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
De cursus bouwt voort op het inleidende vak Inleiding tot de Franse literatuur 1/ Oude periode, dat in BA1 gedoceerd wordt.


2. Eindcompetenties

De cursus beoogt de studenten in staat te stellen de voor ons ons vaak verrassende verwachtingspatronen waar oudere teksten in hun tijd op inspeelden correct in te schatten.


3. Inhoud

Na een korte inleiding gaat de cursus uitvoerig in op een reeks typerende fragementen uit, vooral, het eerste bedrijf van Le Misanthrope (Molière) en het tweede bedrijf van Athalie (Racine).
Vraag is telkens in welke zin deze teksten, die bij een eerste spontaan-moderne lectuur vaak saai tot onthutsend overkomen, in de zeventiende-eeuw inspeelden op de verwachtingspatronen, c.q. wereldvisie van het doelpubliek.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Seminaries

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen

  Permanente evaluatie:
 • Opdrachten

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Livre de Poche- of Folio-uitgave van:
  Molière, Le Misanthrope
  Racine, Athalie  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Georges Forestier, La tragédie française. passions tragiques et règles classiques, Paris, Colin, 2010.

  Roger Duchêne, Molière, Paris, Fayard, 1998/2006

  De UA-bibliotheek beschikt over een uitvoerige collectie monografieën over zowel Racine als Molière.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  De docent is te bereiken per e-mail en uiteraard op zijn spreekuur (cf. valven)


  (+)laatste aanpassing: 06/08/2011 17:11 paul.pelckmans.1