Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Diachrone taalkunde van het Frans
Studiegidsnr:1020FLWTLF
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Frans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ann Vanderheyden

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Frans
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Franse Taalkunde 2: interne geschiedenis van het Frans en Oudfrans.


2. Eindcompetenties

- De student heeft een inleiding gekregen in tekstlinguistiek

- De student verwerft inzicht  in de eigenheid van de middeleeuwse Franse taal.

- Hij is vertrouwd met corpusanalyse en met de beschrijving van niet-synchrone taaluitingen.

- Hij kan de aangeboden taalkundige theorieen  toepassen op nieuw taalmateriaal (in casu Oudfranse teksten).

- Hij kan artikels over het onderwerp opzoeken, kritisch verwerken en er mondeling over rapporteren.

3. Inhoud

De cursus omvat twee delen:
- een theoretisch inleiding in de tekstlinguistiek

- projectie van deze taaltheorieen, ontwikkeld voor een modern taalstadium op het Oudfrans. Er wordt meer bepaald  aandacht besteed aan de manier waarop verschillende tekstdelen en tekstsoorten (discours direct/ discours indirect/ discours indirect libre/description/ récit dans le discours direct/...)  in de Oudfranse tekst worden ingebed en door welke taalsignalen ze worden begrensd.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen

  Permanente evaluatie:
 • Opdrachten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  - De docent stelt bij de aanvang van de colleges het nodige lesmateriaal ter beschikking van de studenten.

     6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  wordt meegedeeld bij de aanvang van de colleges.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  Anne Vanderheyden

  Rodestraat 14    R 121

  tel: 4203

  e-mail: anne.vanderheyden@ua.ac.be


  (+)laatste aanpassing: 31/05/2011 11:46 anne.vanderheyden