Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Nederlandse letterkunde: moderne klassieken 2
Studiegidsnr:1996FLWTLN
Vakgebied:Letterkunde
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Georges Wildemeersch

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Specifieke aanvangscompetenties zijn niet vereist.
2. Eindcompetenties

De teksten van Gerard Reve in hun context situeren, de grondtrekken ervan analyseren en deze integreren in een synthetische visie op het oeuvre.
3. Inhoud

De bedoeling is om een selectie uit de romans, brieven en gedichten van Reve te behandelen. Daarbij wordt aandacht besteed zowel aan de biografische achtergrond als aan de maatschappelijke, politieke en ideologische context van Reves werk. Belangrijke topics zijn humor en ironie, autobiografie en mythografie, religie en erotiek, romantiek en decadentie.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Open boek


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Een syllabus met teksten van en over de betrokken auteur wordt ter beschikking gesteld via Universitas. Opgave van de te lezen teksten gebeurt bij de aanvang van het college.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  1. Tom Rooduijn, Revelaties. Gerard Reve over zijn Werk & Leven, Uitgeverij Conserve, Schoorl, 2002

  2. Toine Moerbeek, Reve tot de vierde macht. Een leesverslag, Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 2004

  3. Nop Maas, Gerard Reve. Kroniek van een schuldig leven (delen 1 & 2), Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam, 2009-2010

   
  7. Contactgegevens en begeleiding

  De docent is het gemakkelijkst te bereiken via email: georges.wildemeersch@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 11/10/2011 08:28 georges.wildemeersch