Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Nederlandse letterkunde: moderne klassieken 1
Studiegidsnr:1997FLWTLN
Vakgebied:Letterkunde
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Georges Wildemeersch

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Specifieke aanvangscompetenties zijn niet vereist.


2. Eindcompetenties

De teksten van Hugo Claus in hun context situeren, de grondtrekken ervan analyseren en deze integreren in een synthetische visie op het oeuvre.
3. Inhoud

De bedoeling is om aan de hand van losse gedichten, een roman en een toneelstuk de veelheid, de verscheidenheid en de complexiteit van Claus’ werk tot enkele heldere krachtlijnen te bundelen. Met oog voor bepaalde literaire, artistieke en socio-culturele ontwikkelingen in de tweede helft van de 20ste eeuw wordt aandacht geschonken aan uiteenlopende onderwerpen als experimentalisme, realisme, autobiografie, engagement, mythologie, vitalisme enzovoort.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Open boek


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Een syllabus met teksten van en over de betrokken auteur wordt ter beschikking gesteld via Universitas. Opgave van de te lezen teksten gebeurt bij de aanvang van het college.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  1. Hans Dütting (red.), Via bestaande modellen. Beschouwingen over het werk van Hugo Claus, de Prom, Baarn, 1984

  2. Georges Wildemeersch (red.), Het teken van de ram. Bijdragen tot de Claus-studie, De Bezige Bij, Amsterdam, 1994 e.v. (diverse delen)

   
  7. Contactgegevens en begeleiding

  Contact is het gemakkelijkst via email: georges.wildemeersch@ua.ac.be.
  (+)laatste aanpassing: 11/10/2011 08:27 georges.wildemeersch