Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Modeltraject (verdeling studiepunten per academiejaar)
Deel 1: 60 studiepunten
Deel 2: 60 studiepunten
Deel 3: 60 studiepunten
Totaal: 180 studiepunten

Bachelor of Science in de chemie
Deel 1 (BCHE)
 
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1003WETWISToegepaste wiskunde INederlands1e semester
756Peeters,Werner
1004WETWISToegepaste wiskunde IINederlands2e semester
606Peeters,Werner
1003WETBCHBasisvaardigheden chemieNederlands1e semester
283Herrebout,Wouter
1004WETBCHBeginselen van de chemie I, inclusief theoretische oefeningenNederlands1e semester
526Herrebout,Wouter
1002WETBCHBeginselen van de chemie II, inclusief theoretische oefeningenNederlands2e semester
758Herrebout,Wouter
1002WETOCHOrganische chemie, incl. theoretische oefeningenNederlands2e semester
354Abbaspour Tehrani,Kourosch
1002WETEXVPractica: uitdieping experimentele vaardighedenNederlands1e semester
203Lemiere,Filip
1001WETEXVChemie/biochemie, experimentele vaardigheden inclusief veiligheid in het labNederlands1e en 2e semester
1206Lemiere,Filip
Van Espen,Piet
1002WETFYSFysica INederlands1e en 2e semester
989Lamoen,Dirk
1001WETCBGCelbiologieNederlands1e semester
656Vissenberg,Kris
1001WETCHSChemie en samenlevingNederlands2e semester
303Bogaerts,Annemie
Deel 2 (BCHE)
 
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1002WETDSMDynamica en symmetrie van moleculenNederlands1e semester
304Van Der Veken,Benjamin
1001WETORROrganische reactiesNederlands1e semester
556Abbaspour Tehrani,Kourosch
1001WETPOCPractica : organische reactiesNederlands1e en 2e semester
1005Abbaspour Tehrani,Kourosch
1001WETMATMateriaalkundeNederlands1e semester
354Cool,Pegie
1001WETANCAnalytische chemieNederlands2e semester
857Van Espen,Piet
1004WETFYSFysica IINederlands1e en 2e semester
989Lamoen,Dirk
1001WETCTHChemische thermodynamicaNederlands2e semester
304Van Der Veken,Benjamin
1002WETBPOBiomoleculen en polymerenNederlands2e semester
353Lemiere,Guy
1003WETMOHSpectroscopische methodenNederlands1e semester
304Blockhuys,Frank
1005WETWISToegepaste wiskunde III: differentiaalvergelijkingenNederlands1e semester
605Peeters,Werner
1001WETSMEScheidingsmethodenNederlands2e semester
555Van Vaeck,Luc
1001WETFECFysische elektrochemie en colloïdchemieNederlands2e semester
504Bogaerts,Annemie
Deel 3 (BCHE)
 
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1001WETHECHeterocyclische chemieNederlands1e semester
253Maes,Bert
1001WETPOSPractica : organische synthesenNederlands1e semester
403Abbaspour Tehrani,Kourosch
1001WETIANInstrumentele analyseNederlands1e semester
807Janssens,Koen
1001WETKWCKwantumchemieNederlands1e semester
303Van Alsenoy,Kris
1001WETKGRKinetiek van gassen en chemische reactiesNederlands1e semester
303Bogaerts,Annemie
1001WETPFCPractica : fysische chemieNederlands1e semester
905Blockhuys,Frank
1001WETFGSFysische grondslagen van de spectroscopieNederlands1e semester
253Herrebout,Wouter
1001WETDOMDuurzame ontwikkeling en milieuNederlands1e semester
303Van Vaeck,Luc
1001WETCOCComplexchemieNederlands2e semester
303Cool,Pegie
1002UALVBSLevensbeschouwingNederlands2e semester
303Loobuyck,Patrick
Keuze opleidingsonderdelen
12 sp uit volgende lijst
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1001WETSTKStatistiek en kansberekening2e semester
406NNB,-
1001WETOMOOrganische milieuchemie en duurzame ontwikkelingNederlands2e semester
203Van Vaeck,Luc
1004WETMOHMoleculaire structuurbepalingNederlands2e semester
203Blockhuys,Frank
1001WETCCHComputationele chemie : rekenen aan moleculen en vaste stoffenNederlands2e semester
203Van Alsenoy,Kris
1001WETPLTPlasmatechnologieNederlands2e semester
203Bogaerts,Annemie
1001WETWROWetenschappelijke rekenomgevingenNederlands2e semester
203Cuyt,Annie
1001WETNCRNucleaire chemie en radioprotectieNederlands2e semester
203Van Espen,Piet
1001WETIMSInleiding tot de massaspectrometrieNederlands2e semester
203Van Vaeck,Luc
1001WETDCBDisconnectie benaderingNederlands2e semester
203Lemiere,Guy
1001WETSVSStructuur van de vaste stofNederlands2e semester
606Hadermann,Joke
1001WETIPRInleiding tot programmerenNederlands2e semester
606Arickx,Frans
1001WETFORForensische chemieNederlands2e semester
203De Boeck,Gert
Projectwerk
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1164WETINAProjectwerk, inclusief literatuurstudie en scriptieNederlands2e semester
012NNB,-