Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Chemical instrumentation
Studiegidsnr:2001WETCHI
Vakgebied:Chemie
Semester:1e semester
Contacturen:25
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Luc Van Vaeck

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Passieve beheersing van :
 • Engels
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
basiskennis fysica


2. Eindcompetenties


- inzicht in de technische aspecten (opbouw en werking) van laboratorium instrumenten
- kennis van basisbegrippen van analoge en digitale electronica
- toepassing bij koppeling electronische apparatuur
- basiskennis voor werken met optische instrumenten
- vertrouwdheid met eenvoudige mechanische constructie
- basiskennis vacuümtechnieken
- behandeling en gebruik van gekoelde gassen


3. Inhoud


Er wordt een inleiding geven tot de electronica met de bedoeling een gevoel te krijgen voor zowel analoge als digitale electronica.  Basisbegrippen omtrent reactieve circuits, voedingen, filetering, ruis(onderdrukking), analoge versterkers, transistoren, dioden en meer gevorderde halfgeleider elementen, opamps en hun toepassingen komen aan bod.  Er wordt ingegaan op digitale poorten, de DAC en ADC operatie, de digitalisatieproblematiek vaan een signaal.  De theorie wordt practisch gehouden en sluit aan bij de toepassingen in een labo. De essentiële aspecten van meten en testen worden behandeld (gebruik van oscilloscopen, ruis, stabilisatie van voedingen, lineaire versterking, resonantie-circuits, dc vs. rf, etc.), sensoren. 
Daarnaast komen de belangrijkste aspecten van druk en vacuümtechnologie aan bod : compressoren, vacuümpompen, conductanties, meting, gebruik van materialen voor hoogvacuüm, lekdetectie. 
Een derde deel behandelt de optische componenten in een modern laboratorium, gaande van lasers, fiber optics tot datatransmissie. 
Tenslotte wordt een inleiding gegeven op basisbegrippen bij het laten aanmaken van kleine onderdelen en instrumentele wijzigingen.   
 
 


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Eigen werk:
 • Oefeningen • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting
 • Gesloten boek

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Medewerking tijdens de contactmomenten


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursus door de docent ter beschikking

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Vanuit verwijzingen in de cursus naar de literatuur


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Prof. dr. L. Van Vaeck, dept. Chemie (CDE), blok B 1.04
  tel 03 820 23 48
  e-mail vanvaeck@ua.ac.be
   
  (+)laatste aanpassing: 01/08/2011 12:04 luc.vanvaeck