Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Capita selecta organische chemie, inclusief practicum
Studiegidsnr:2001WETCOC
Vakgebied:Chemie
Semester:2e semester
Contacturen:90
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bert Maes
Kourosch Abbaspour Tehrani

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Passieve beheersing van :
 • Engels

De practica zijn vaak gebaseerd op een Engelstalig wetenschappelijk artikel.

De literatuuropdracht heeft betrekking op de veelal Engelstalige wetenschappelijke tijdschriften.

 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet

Notie hebben van de basisbegrippen van:
Gebruik Scifinder en UA bibliotheekwebsite.
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
De cursus vereist voorkennis in het domein van de organische scheikunde zoals deze kan verworven worden in de opleidingsonderdelen Organische Chemie (Ba1 Chemie), Organische Reacties (Ba2 Chemie) en Heterocyclische Chemie (Ba3 Chemie).2. Eindcompetenties

De student krijgt een aantal gevorderde organische chemie topics te verwerken om vertrouwd te worden met het moderne organische synthesechemie onderzoek. De nadruk van de cursus ligt hierbij op inzicht verwerven en verbanden leggen, zodat in de toekomst ook nieuwe topics zelfstandig kunnen verwerkt worden op basis van een wetenschappelijk boek of review artikel. De cursus legt voor de student de basis om na het uitvoeren van een master thesis in organische synthesechemie zelfstandig wetenschappelijk onderzoek in deze subdiscipline te kunnen uitvoeren.


3. Inhoud

In de hoorcolleges zullen volgende topics worden behandeld: a) Pd gekatalyseerde reacties en organometaalchemie, b) microgolf-geassisteerde reacties, c) carbenen (inclusief metathese reacties) en nitrenen, d) pericyclische reacties (cycloaddities, elektrocyclische reacties en sigmatrope omleggingen), e) stereoselectieve reacties, f) schermgroepen, g) combinatoriële chemie.

Het practicum bestaat uit experimenten uit het onderzoek van de groep Organische Synthese. De master student werkt mee met een doctorandus teneinde zijn/haar experimenteel en theoretisch inzicht te vergroten en een goed idee te krijgen van wetenschappelijk onderzoek op het vlak van organische chemie. Het gaat hier niet om nieuwe reacties maar reacties die tijdens het doctoraat van de betrokken doctorandus reeds op punt werden gesteld en relevant zijn voor het lopende doctoraat. Speciale aandacht gaat naar wetenschappelijke literatuur en belangrijke databanken (Scifinder).
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Practica

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Practicum

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Eigen lesnota's.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, Organic Chemistry, Oxford University Press (2001). Het handboek en het bijbehorend werkboek kunnen in het 'Studielandschap' van de bibliotheek geraadpleegd worden.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Prof. Dr. B. Maes (bert.maes@ua.ac.be)

  Prof. Dr. ir. K. Abbaspour Tehrani (Kourosch.AbbaspourTehrani@ua.ac.be)

  Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen (Campus Groenenborger)

  Lokaal V226 en V211 (gebouw V, 2de verdieping)

   


  (+)laatste aanpassing: 26/01/2013 20:16 kourosch.abbaspourtehrani