Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Plasma modelling
Studiegidsnr:2001WETCSI
Vakgebied:Chemie
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Annemie Bogaerts
Erik Neyts

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Nederlands
 • Engels
Passieve beheersing van :
 • Nederlands
 • Engels
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
De studenten hebben basiskennis nodig van fysica, van kinetiek van gassen en chemische reacties, en van plasmatechnologie, zoals gedoceerd in de bachelor-jaren. Enige programmeerervaring wordt aangeraden.


2. Eindcompetenties

* De student kan eenvoudige modellen opstellen om plasma's te bestuderen.

* De student kan de verschillende methoden om plasma's te bestuderen via numerieke simulaties, in eigen woorden uitleggen, en kan de voor- en nadelen van deze modellen benoemen.

* De student kan zelf de werking van een plasma begrijpen aan de hand van bestaande computercodes en daarmee uitgevoerde parameterstudies.
3. Inhoud

Een plasma is een (partieel of volledig) geïoniseerd gas, d.w.z. het bestaat uit neutrale deeltjes (atomen, moleculen, radicalen) maar ook uit ionen en elektronen. Plasma komt voor in de natuur, nl. meer dan 99% van het zichtbare heelal is in plasma-toestand. Voorbeelden zijn de zon en andere sterren, (planetaire) nevels , aurora, bliksem,… Op aarde wordt plasma ook kunstmatig opgewekt, bv. om kernfusie tot stand te brengen, en voor diverse technologische toepassingen, zoals in de micro-elektronica (voor het maken van chips), de materiaaltechnologie (bv. coating van materialen), als lampen, lasers, plasma TV’s, in de analytische chemie, voor milieutoepassingen (bv. afbraak van giftige componenten) en biomedische doeleinden (bv. sterilisatie). Om deze toepassingen te optimaliseren is een goed inzicht in de plasmaprocessen vereist. Dit kan verkregen worden via computersimulaties.

In dit opleidingsonderdeel worden de studenten vertrouwd gemaakt met de computationele beschrijving van plasma’s, d.w.z. het ontwikkelen van computermodellen om het gedrag te beschrijven van de verschillende soorten deeltjes die voorkomen in plasma’s, en om te voorspellen onder welke omstandigheden optimale resultaten voor de diverse toepassingen kunnen bekomen worden.

De cursus bestaat uit een (beperkt) aantal theorielessen, aangevuld met praktische opdrachten. Verschillende stukken code zullen aangereikt worden. Studenten zullen leren werken met een eenvoudig 0D kinetisch model, een fluid model, een Monte Carlo model, een hybride model en moleculaire dynamica simulaties. Op basis van hun ervaringen zullen ze tijdens de laatste les een korte presentatie geven voor hun medestudenten, waarin ze elk 2 modellen, met hun voor- en nadelen, uitleggen aan hun medestudenten.

Deze cursus draagt bij tot het realiseren van de volgende algemene doelstellingen van de Masteropleiding Chemie: M1, M2, M5, M6, M7, M10, M11. 
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Practica

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel

 • Projectwerk:
 • Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Practicum

 • Permanente evaluatie:
 • Medewerking tijdens de contactmomenten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting

 • Debatexamen
  Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursusmateriaal van de docent (powerpoint slides).

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Engelstalige artikels, aangereikt door de docent.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  Prof. Dr. Annemie Bogaerts

  Departement Chemie, Onderzoeksgroep PLASMANT

  Universiteit Antwerpen (CDE)

  Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk.

  Tel: +32 3 820 23 77

  Fax: +32 3 820 23 76

  E-mail: annemie.bogaerts@ua.ac.be

  Website: http://ua.ac.be/plasmant/


  (+)laatste aanpassing: 01/08/2012 14:49 jan.vos