Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Geavanceerde anorganische materialen
Studiegidsnr:2001WETGAM
Vakgebied:Chemie
Semester:2e semester
Contacturen:25
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Pegie Cool

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Passieve beheersing van :
 • Engels
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet

Notie hebben van de basisbegrippen van:
Microsoft Word, Excel en Powerpoint presentatie
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

De student dient te beschikken over een algemeen inzicht in de atomaire opbouw van vaste stoffen en eigenschappen van materialen, chemie van de vaste stof
2. Eindcompetenties

Deze cursus draagt bij tot het realiseren van de volgende doelstellingen van de Masteropleiding Chemie: M1, M4, M5, M8, M10, M2O&B, M5O&B, M7O&B, M8O&B.

En verder:

 • De student heeft kennis van en inzicht in de opbouw, de structuur en de voornaamste toepassingen van een selectie van belangrijke geavanceerde materialen
 • De student heeft inzicht in de verschillende methoden ter bereiding van geavanceerde materialen (zowel bulk als deklagen) om een verantwoorde keuze in aanmaak methode mogelijk te maken, gebaseerd op ecologische en economische aspecten
 • De student bezit de vaardigheid om zelfstandig een schriftelijke paper uit te werken over een welgedefinieerd onderwerp, met inbegrip van literatuur opzoeking
 • De student bezit de vaardigheid om de paper over een bepaald onderwerp mondeling klassikaal toe te lichten en kennnis over te brengen aan medestudenten 
3. Inhoud

De leerstof bestrijkt het uitgebreide domein van de nieuwe anorganische materialen (synthese, eigenschappen, toepassingsmogelijkheden). Materialen zoals poreuze katalysatoren, neokeramieken, vloeibare kristallen, isolatoren, halfgeleiders en geleiders worden in detail besproken. Tevens worden processen besproken welke voor de klassieke materialen betere chemische, fysische en/of mechanische eigenschappen tot gevolg hebben. Zo wordt een overzicht van verschillende technieken besproken tot het bekomen van keramische deklagen (chemical and physical vapour deposition technieken, alsook chemische oppervlakte modificatie technieken). Een inleiding wordt gegeven tot het interessante domein van de ‘nanochemie’; procedures voor de aanmaak van nano-bouwéénheden worden beschreven en hoe deze bouwéénheden zich kunnen organiseren tot complexe geordende functionele systemen.
Aan de hand van een aantal gerichte case-studies worden de interessante toepassingsmogelijkheden van deze geavanceerde materialen besproken. Voorbeelden zijn het gebruik van titania als fotokatalysator om zelfreinigende bouw- en textielmaterialen te ontwikkelen; toepassing van neokeramieken op menselijk bot- en weefselontwikkeling; de constructie van vlakke schermen (GSM, televisie) gebaseerd op vloeibare kristallen en plasmatechnologie.
Huidige problemen en toekomstige uitdagingen in de synthese van nieuwe geavanceerde materialen worden besproken. 

In het kader van de cursus wordt een bezoek aan de laboratoria materiaal- en membraan onderzoek van de onderzoeksinstelling VITO (Mol) georganiseerd.
 
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Casussen: Individueel

 • Projectwerk:
 • Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Casussen

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Een nederlandstalige cursus wordt ter beschikking gesteld; slides gebruikt tijdens de les worden op Blackboard geplaatst; eigen nota's  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  - C.N.R. Rao, Chemistry of Advanced Materials, Blackwell Scientific Publications, Oxford , 1993
  - W.D. Callister, Materials Science and Engineering: an introduction, J. Wiley & Sons, New York, 1994
  - G.A. Ozin, A.C. Arsenault, Nanochemistry: a chemical approach to nanomaterials, RSC Publishing, Cambridge , 2005
  7. Contactgegevens en begeleiding

  Prof. Dr. P. Cool

  Departement Chemie, Onderzoeksgroep Adsorptie en Katalyse

  Universiteit Antwerpen (CDE), lokaal B2.22

  Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk,

  Tel. 03 265 23 55; Fax. 03 265 23 74; E-mail: pegie.cool@ua.ac.be

  Website http://ua.ac.be/ADSKAT/


  (+)laatste aanpassing: 02/08/2012 13:46 jan.vos