Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Gevorderde kwantumchemie
Studiegidsnr:2001WETGKW
Vakgebied:Chemie
Semester:2e semester
Contacturen:25
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kris Van Alsenoy

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Nederlands
 • Engels
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Beginselen van kwantummechanika en van kwantumchemie zijn noodzakelijk. Begrippen van computationele chemie zullen zeker een hulp zijn.


2. Eindcompetenties

De student kan publicaties uit de hedendaagse wetenschappelijke literatuur begrijpen. Hij heeft inzicht in de verschillende methoden om diverse moleculaire eigenschappen te berekenen. De student kan methoden uiteenzetten om op numerieke wijze bepaalde integralen over moleculaire orbitalen of de electronendensiteit te berekenen.
Deze cursus draagt bij tot het realiseren van de volgende algemene doelstellingen van de Masteropleiding Chemie: M2, M7, M8, M12.3. Inhoud

Het doel van de cursus is de student vertrouwd te maken met topics die in het hedendaags wetenschappelijk onderzoek aan bod komen. De student kan de afleiding van bepaalde vergelijkingen maken die in verband staan met de behandelde topics. De student moet  de fysische achtergrond van de geziene topics in eigen woorden kunnen uitleggen.
In overleg met de studenten zal een lijst opgemaakt worden van topics die in een bepaald jaar zullen bestudeerd worden. Mogelijke topics zijn : gelocaliseerde orbitalen en hun toepassingen, de electron localisatie functie, Hirshfeld ladingen op atomen in een molecule en hun berkeningswijze, analytische en numerieke berekening van kwantumchemische grootheden waaronder twee-electron integralen en DFT functionalen, coupled Hartree-Fock en coupled Kohn-Sham vergelijkingen en hun toepassingen voor de berekening van tweede-orde grootheden, zoals polarisibiliteit en het verband hiervan met dispersie interacties of chemische verschuivingen zoals gemeten in NMR.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:In groep • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling zonder schriftelijke voorbereiding

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Er is geen noodzakelijk studiemateriaal


  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  A. Szabo, N. Ostlund, Modern Quantum Chemistry:Introduction to Advanced Electronic Structure Theory, McMillan
  7. Contactgegevens en begeleiding

  C. Van Alsenoy, campus CDE, Gebouw C, 2de verdieping, lokaal 5
  kris.vanalsenoy@ua.ac.be

  (+)laatste aanpassing: 02/08/2012 13:38 jan.vos