Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Ligandveld theorie
Studiegidsnr:2001WETLVT
Vakgebied:Chemie
Semester:2e semester
Contacturen:25
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Frank Blockhuys

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
De student beschikt over alle basiskennis die tijdens de Bacheloropleiding werd aangeboden.2. Eindcompetenties

De student kan de verschillenden theorieën uit de cursus in eigen woorden uitleggen, de methodologie verklaren en de aan de hand van de theorie bekomen resultaten evalueren, t.t.z. de mogelijkheden en beperkingen aanstippen en bespreken. De student kan de theorie toepassen op andere systemen.3. Inhoud

In deze cursus worden de fundamentele aspecten van de ligandveldtheorie, als onderdeel van de moleculaire-orbitaal-theorie, voor het beschrijven van de structuur en de eigenschappen van transitiemetaalcomplexen behandeld. Na een korte inleiding die wat begrippen uit de groepentheorie herhaalt, worden achtereenvolgens de kristalveld- en ligandveldtheorieën besproken en wordt op een intuïtieve manier behandeld hoe men de energietoestanden van transitiemetaalcomplexen kan berekenen om zo de elektronische spectra van dit soort verbindingen te voorspellen en verklaren. De cursus sluit af met een inleiding op Elektronspinresonantiespectroscopie (ESR), een techniek die uitermate geschikt is voor de studie van transitiemetaalcomplexen.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Studiemateriaal is te bekomen op www.ua.ac.be/structuurchemie onder Education/Ma1 Chemie.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  Frank Blockhuys
  Campus Drie Eiken
  Gebouw C, 2e verdieping
  Lokaal 2.06
  03.265.23.65
  frank.blockhuys@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 30/01/2012 16:18 jan.vos