Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Toegepaste polymeerchemie
Studiegidsnr:2001WETPOC
Vakgebied:Chemie
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Johan Heuts

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Van de studenten wordt verwacht dat ze een basiskennis beheersen van de polymeerchemie, zoals die bijvoorbeeld wordt onderwezen in het master-programma van de Universiteit Antwerpen.
2. Eindcompetenties

Het hoofddoel van dit vak is de student kennis te laten maken met een aantal relevante (industriële) toepassingen van polymere materialen en recente ontwikkelingen in dit gebied.  Aan het eind van de cursus zal het volgende van de student verwacht worden:

 • Bekend zijn met de structuur en eigenschappen van polymeren in de vaste toestand.
 • Bekend zijn met de rheologie van polymere smelten en mechanische eigenschappen van polymere materialen.
 • Bekend zijn met de belangrijkste polymeerverwerkings- en modificatietechnieken.
 • Bekend zijn met een aantal belangrijke polymeertoepassingen in zowel de meer traditionele gebieden als engineering plastics als de meer recente gebieden als polymere medicijnen.3. Inhoud

In dit vak worden een aantal toepassingen en (industriële) productieprocessen van polymere materialen behandeld.  Het vak bestaat uit een aantal algemene en een aantal gespecialiseerde colleges.   De algemene hoorcolleges omvatten enkele essentiële onderdelen uit de polymeerfysica en polymeerverwerking die zullen dienen als de benodigde achtergrond voor gespecialiseerde colleges over specifieke toepassingen.  Deze algemene colleges omvatten een inleiding over structuur-eigenschap relaties en moleculaire karakteriseringsmethoden, polymeereigenschappen in de vaste stof (kristallijn, vloeibaar-kristallijn, amorf en vernet), rheologie, plasticiteit en visco-elasticeit, polymeerverwerking (molding, extrusion, compounding, fibre spinning) en polymeermodificatie (reactive extrusion, plasma).  De gespecialiseerde colleges zullen verzorgd worden door een aantal gastdocenten en omvatten een reeks van toepassingen, uiteenlopend van engineering plastics tot polymere medicijnen.

 
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Oefeningen • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  - Cursus (Engels)

  - Alle door de docent(en) uitgereikte materialen.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  • J.M.G. Cowie, V. Arrighi, Polymers: Chemistry and Physics of Modern Materials, 3rd Ed., CRC Press, Boca Raton: 2008.
  • L.H. Sperling, Introduction to Physical Polymer Science, 4th Ed., Wiley, Hoboken: 2006.
  • N.G. McCrum, C.P. Buckley, C.B. Bucknall, Principles of Polymer Engineering, 2nd Ed., Oxford Science Publications, Oxford: 1999.  7. Contactgegevens en begeleiding

  Dr.ir. Hans Heuts

  Capaciteitsgroup Polymeerchemie

  Faculteit Scheikundige Technologie

  Technische Universiteit Eindhoven

  Postbus 513

  5600 MB Eindhoven, NEDERLAND

  e-mail : j.p.a.heuts@tue.nl


  (+)laatste aanpassing: 26/09/2011 16:28 jan.vos