Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
(Parallel) Programmeren
Studiegidsnr:2001WETPPR
Vakgebied:Chemie
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Wouter Herrebout
Kris Van Alsenoy
Piet Van Espen

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Passieve beheersing van :
 • Engels
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet

Notie hebben van de basisbegrippen van:
Het gevolgd hebben van 'Wetenschappelijke rekenomgevingen' tijdens de bacheloropleiding is een pluspunt, maar is geen expliciete vereiste.  Voor studenten die 'Wetenschappelijke Rekenomgevingen' niet gevolgd hebben mag verwacht worden dat zij uit interesse reeds de nodige PC vaardigheden meebrengen en/of de nodige interesse hebben om eventuele hiaten in hun vooropleiding via (begeleide) zelfstudie op te vangen.
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Het volgen van Wetenschappelijke rekenomgevingen in de bacheloropleiding chemie strekt tot aanbeveling, maar is niet noodzakelijk.  De verschillende programmeeropdrachten sluiten aan bij de individuele interesse van de studenten.
2. Eindcompetenties

De student heeft noties van programmeren in Fortran77, Fortran90, C/C++ en is staat om eenvoudige chemische modelsystemen gebaseerd op wiksundige en/of fysische modellen correct te implementeren

 

De student heeft noties van parallel programmeren via Open MP en MPI libraries en is in staat om deze technieken correct te implementeren 

 

De student kan de verschillende programmeertalen en libraries onderling vergelijken, en voor een gesteld probleem de keuze voor programmeertaal en / of libraries kritisch beoordelen en becommentariëren.

 

Deze cursus draagt bij tot het realiseren van de volgende algemene doelstellingen van de Masteropleiding Chemie: MM1-8, M10-12.

 

 

 

 

 


3. Inhoud

In een eerste, relatief beperkt gedeelte, worden de basisbegrippen van programmeren in Fortran en c/c++ behandeld, en worden de basibegrippen van parallel programmeren (openMP voor Shared Memory systemen, en MPI voor Distributed Memory systemen) toegelicht.  Na deze toelichting worden verschillende programmeeropdrachten uitgewerkt en mondeling toegelicht.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)
  Portfolio
  Projectwerk:
 • Individueel

 • Projectwerk:
 • In groep • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding
 • Practicum

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting

 • Portfolio:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Noodzakelijl studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld.

  Voor het gedeelte parallel programeren zijn de slides te vinden op www.ua.ac.be/structuurchemie/Education onder Ma 1 Chemie.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  informatie wordt ter beschikking gesteld en is, indien nodig, ter beschikking in het studielandschap


  7. Contactgegevens en begeleiding

  de betrokken titularissen zijn per mail makkelijk te bereiken. Voor meer contactgegevens wordt verwezen naar de persoonlijke webpagina's van de lesgevers
  (+)laatste aanpassing: 29/09/2012 17:07 wouter.herrebout