Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Gevorderde massaspectrometrie
Studiegidsnr:2002WETGMS
Vakgebied:Chemie
Semester:2e semester
Contacturen:25
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Luc Van Vaeck

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Passieve beheersing van :
 • Engels
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
basiskennis organische en anorganische chemie


2. Eindcompetenties


- kennis van de principes en toepassingen van geavanceerde massaspectrometrische methoden
- inzicht in de moderne lokaal analyse van vaste stoffen met hoge spatiale resolutie
- kunnen toepassen van deze kennis op problemen in de materiaalanalyse
- deductieve interpretatie van de massaspectra
- inzicht in de mogelijkheden van moleculaire nano-analyse 


3. Inhoud

De cursus begint met een overzicht van de moderne en geavanceerde methoden voor de analyse van materialen via massaspectrometrie en leert hoe een gegeven methode te selecteren in functie van het specifieke probleem.  Een tweede deel focuseert zich op de bundelmethoden (SIMS, S-SIMS, LMMS, SNMS) voor anorganische en organische (moleculaire) analyse van vaste materialen met hoge laterale en/of diepteresolutie.  De link tussen de fysica van het ionenvormingsproces en de instrumentatie naar de chemische toepassing wordt gelegd. Vanuit deze basis worden de analytische mogelijkheden en beperkingen alsook toepassingen behandeld.   Een derde deel (ca. 50 % van de tijd) wordt gewijd aan de deductieve interpretatie van de massaspectra, zowel organische als anorganische.   Dit gebeurt in collectieve en individuele oefeningen.  Dit is een essentiele vaardigheid bij het gebruik van de massaspectrometrie voor analyse en karakterisatie van materialen op sub-micrometer en nanometerschaal. 
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Oefeningen • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting
 • Gesloten boek

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Medewerking tijdens de contactmomenten


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  cursus van de docent beschikbaar

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Via verwijzingen in de cursus naar de literatuur
  7. Contactgegevens en begeleiding

  Prof. dr. L. Van Vaeck, dept. Chemie (CDE), blok B 1.04
  tel 03 820 23 48
  e-mail vanvaeck@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 01/08/2011 12:02 luc.vanvaeck