Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Capita selecta internationalisering: Nieuwe methoden in de atoomspectrometrie
Studiegidsnr:2004WETCSI
Vakgebied:Chemie
Semester:2e semester
Contacturen:25
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)José Broekaert
Koen Janssens

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Basiskennis analytische chemie
2. Eindcompetenties

Deze cursus draagt bij tot het realiseren van de volgende doelstellingen van de Master opleiding Chemie : M1, M2, M4, M7, M8, M10, M11, MV2, MV3, MV5, MV8.
 
- De studenten beschikken over kennis in verband met recente ontwikkelingen in en navorsingsgebieden uit de analytische chemie, met bijzondere referentie tot de atoomspectrometrie.
 
- De studenten bezitten de vaardigheid zich in één van de betreffende gebieden zelf in de literatuur en het vakgebied in te werken en hierover een voordracht te houden.
 


3. Inhoud

Nieuwe methoden in de atoomspectrometrie
De leerstof omvat begrippen en methoden voor de diagnostiek van plasmas, de opbouw en mogelijkheden van optische spectrometers en detectoren voor de atoomspectrometrie, de atoomabsorptie met bijzondere aandacht voor de achtergrondcorrectie en het gebruik van kontinue bronnen, de monsterintroductie voor de plasmaspectrometrie, het gebruik van microplasmas voor de atoomspectrometrie, de mogelijkheden van glimontladingen voor bulk- en diepteprofielanalyse en van de lasergeinduceerde emissie- en fluorescentiespectrometrie, de speciatie door koppeling van chromatografie en plasmaspectrometrie alsook de directe speciatie met atoomspectrometrie en de toepassingen van speciatie in de levens- en milieuwetenschappen


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Een nederlandstalige cursus wordt ter beschikking gesteld door de cursusdienst en is beschikbaar via Blackboard; hij omvat de folien gebruikt tijdens de les; eigen nota´s
   

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  J.A.C. Broekaert "Analytical atomic spectrometry with flames and plasma's", Wiley-VCH (2005)


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Prof. Dr. José Broekaert
  Institute for Inorganic and Applied Chemistry, University of Hamburg,
  Martin-Luther-King-Platz 6, D-20146 Hamburg, Germany
  Tel.: +49(0)40 428383111; FAX: +49(0)40428384381;
  E-mail: jose.broekaert@chemie.uni-hamburg.de
  Website: http://www.chemie.uni-hamburg.de/ac/aks/broekaert
  (+)laatste aanpassing: 29/08/2011 10:18 jan.vos