Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Filosoferen met jongeren en volwassenen
Studiegidsnr:6312OIWFJV
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Semester:2e semester
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Luc Braeckmans
Peter Visser

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Passieve beheersing van :
 • Frans
 • Engels
 • Duits
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Beschikken over een academische basisvorming met uitgesproken interesse voor fundamentele vorming voor en door het lerarenambt. Bereid zijn om in een open leercontext zo goed mogelijk gebruik te maken van rationele en kritische vermogens.
2. Eindcompetenties

Beschikken over de nodige vakdidactische kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes om:

- op te treden als volwaardig filosofisch gespreksleider voor een groep leerlingen van de derde graad in ASO/TSO/BSO;

- op te treden voor groepen in het kader van hogeschoolopleidingen van één cyclus (professionele bacheloropleidingen);

- op te treden voor groepen in het kader van diverse bijzondere vormingsprogramma’s voor jongeren en volwassenen.


3. Inhoud

(Hernieuwde) kennismaking beleven met de eigenheid van de filosofische vraagstelling. Denkoefeningen uitvoeren (individueel, in duo’s en in groep) om de criteria te ontdekken bij het wijsgerig bevragen van mens en wereld. Problemen en vraagstukken analyseren die rijzen als gevolg van ons bestaan als mens door logisch argumenteren.

Elk onderdeel van de standaardprocedure voor goed opgebouwde filosofische gesprekken uitdiepen en variaties kunnen aanbrengen:

-          een bruikbaar onderzoeksplan kunnen opstellen;

-          procedures kunnen hanteren om een filosofische openingsvraag te selecteren;

-          gevarieerde en gepaste vragen kunnen stellen om het onderzoek verder te zetten;

-          een groep subtiel kunnen ‘regisseren’ en breed evalueren (metagesprek);

-          het verwerken van elk gesprek en aanzetten kunnen geven tot verder onderzoek;

Verder ontwikkelen van interactieve werkvormen bij de aanzet, het verloop, de evaluatie en de verwerking van een filosofisch gesprek.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Oefeningensessies
 • Seminaries
 • Werkcolleges
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep
 • Casussen: Individueel
 • Casussen: In groep

 • Portfolio


  5. Evaluatievormen

  Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten
 • Casussen
 • Medewerking tijdens de contactmomenten

 • Portfolio:
 • zonder mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Klassevol filosoferen, Handboek voor leerkrachten (deel 4 uit de FMKJ- reeks uitgeverij Plantyn)

   

  Auteurs: Willy Poppelmonde, Danny Wyffels    m.m.v. Peter Visser, Diederik Vandendriessche

  ISBN-10: 9030192577  ISBN-13: 9789030192572 Prijs: 19,00 EUR

   

  Niveau:  

  academische (leraren)opleidingen (incl. hoger, secundair en basisonderwijs)

   

  Beschrijving:

  Dit vierde boekdeel is bestemd voor leraren en iedereen die geïnteresseerd is in het ‘zo goed mogelijk gebruik van de rede'. Het biedt noodzakelijke ondersteuning en achtergrond bij de drie andere delen en verwijst er ook regelmatig naar. Het bevat ook verschillende oefeningen en brengt een stimulerende wisselwerking tot stand tussen theorie en praktijk. Het zet je op weg om een bekwaam filosofisch gespreksleider te worden. Het kan gebruikt worden in lerarenopleidingen of voor zelfstudie.

  Inhoud:

  1 Wat is 'filosoferen'?
  2 Waarom filosoferen op school?
  3 Basisdidactiek van het filosoferen
  3.1 De rol en de houding van de gespreksleider
  3.2 De kunst van het vragen stellen
  3.3 De filosofische onderzoeksgroep
  3.4 Bijzondere doelgroepen
  3.5 Filosofische gesprekken evalueren
  4 Verdieping en uitbreiding van de didactiek
  5 De juiste plaats voor filosoferen?  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Alle beschikbare FMKJV-materiaal (zie o.a. Bibliotheek bij: http://www.filosoferen.eu/ ) met verwijzing naar diverse auteurs in binnen- en buitenland: Anthone/Mortier, Poppelmonde, van der Leeuw, Mostert, Heesen, Lipman, Matthews, Martens, Achenbach, Onfray, Brenifier, ...


  7. Contactgegevens en begeleiding

  - Titularis:

  Prof. dr. Luc Braeckmans, UA - 'Ten Prinsenhove', Koningstraat 8, BE - 2000 Antwerpen.

  T.: 00 - 32 (0)3 - 220 46 60.

  F.: 00 - 32 (0)3 - 220 46 52.

  E-mail: Luc.Braeckmans@ua.ac.be

   

  - M.m.v.:

  Assistent Peter Visser

  E-mail: Peter.Visser@ua.ac.be


  (+)laatste aanpassing: 15/06/2011 17:52 luc.braeckmans