Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
DFT en chemische reactiviteit
Studiegidsnr:9001VUBDFT
Vakgebied:Chemie
Semester:1e semester
Contacturen:25
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Paul Geerlings

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

2. Eindcompetenties
3. Inhoud

Dit vak wordt aan de VUB gegeven. Zie de vakbeschrijving aldaar.

http://we.vub.ac.be/~algc/algc_new/2de%20Ma%20engl.htm

 
4. Werkvormen


5. Evaluatievormen


6. Studiemateriaal

6.1 Noodzakelijk studiemateriaal6.2 Facultatief studiemateriaal

Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.7. Contactgegevens en begeleiding

(+)laatste aanpassing: 29/08/2011 14:07 jan.vos