Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Profiel van de opleiding
Deze opleiding is een academische opleiding, die volgt op de bachelor in de verpleegkunde of vroedkunde georganiseerd door de hogescholen. De academische vervolmaking vindt plaats aan de Universiteit Antwerpen, in samenwerking met  Artesis Hogeschool, Karel de Grote-Hogeschool en de Hogeschool Zeeland (Nederland). De samenwerking binnen de Associatie Universiteit Antwerpen met een internationale partner opent het vizier voor een innovatieve benadering van deze jonge opleiding.
Beroepsprofielen van de afgestudeerden

Afgestudeerden kunnen in een breed werkveld terecht zoals ziekenhuizen, gezondheidscentra, thuiszorgorganisaties, ziektekostenverzekeraars, overheidsinstellingen op het gebied van de gezondheidszorg en  onderzoeksinstituten. Werkterreinen: de coördinatie van zorgvernieuwing, het kwaliteitsmanagement in de zorg, het gezondheidszorgbeleid, adviesfuncties in de zorg en zorgonderzoek. Rollen waarop de opleiding voorbereidt: clinical leader, onderzoeker, evidence based deskundige en academicus.  

  • Als clinical leader zal je management en innovatie in complexe zorgvragen en zorgsituaties ontwikkelen en aansturen: leidinggeven aan een organisatorische unit, onderzoek naar organisatorische interventies en naar organisatiecultuur, leidinggevende en onderzoeksmatige aspecten binnen bepaalde zorgsituaties als expert ontwikkelen.
  • Als onderzoeker kies je voor een onderzoekscarrière. Je participeert in onderzoeken en onderzoeksnetwerken van de universiteit of hogescholen, gezondheidsinstellingen, de overheid of andere organisaties en instellingen. Je kan een doctoraat te behalen in nieuwe domeinen. 
  • Als evidence based deskundige bouw je expertise op die je als consultant deelt met anderen, je ontwikkelt de best passende zorgprogramma’s en interventies steunend op evidence uit goed wetenschappelijk onderzoek en beheert de kwaliteit van de zorg in de breedste zin.

In alle bovenstaande rollen werkt de Master in de verpleegkunde en vroedkunde als academisch zorgverlener. Deze rol komt vooral tot uiting in de attitude waarmee je bovenstaande rollen uitvoert. De houding van levenslang leren staat hierbij centraal, maar ook ondernemerschap, objectiviteit en een kritische onderzoekende houding zijn belangrijke onderdelen.


Deze opleiding ressorteert onder de Faculteit Geneeskunde.
Campus Drie Eiken,
Universiteitsplein 1, S
2610 Antwerpen (Wilrijk)
ann.vandemieroop@ua.ac.be T +32/3 265 25 04
 
Faculteit Geneeskunde
Decaan: P. Van de Heyning
Vice-decaan J.J. Wyndaele
 
Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1
2610 Antwerpen (Wilrijk)
T +32/3 265 26 39