Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Inleiding op management en innovatie in de gezondheidszorg
Studiegidsnr:5001GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Semester:1e semester
Contacturen:27
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Peter Van Bogaert
Koen De Meester
Olaf Timmermans
Yoleen Van Camp
Bart Geurden

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Passieve beheersing van :
 • Engels
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Student beschikt over de competenties van de Bachelor in Nursing of de Bachelor in Midwifery


2. Eindcompetenties

De doelstelling van het leerdomein management en innovatie is het verkrijgen van kennis en vaardigheden over management en innovatie. Dit is gekoppeld aan twee competenties:

· beheersen van algemene managementtaken in de gezondheidszorg;
· grondige kennis van en inzicht in de nationale en internationale gezondheidszorg.3. Inhoud

In deze cursus is er een mix van hoor-/werkcolleges en projectonderwijs. Door de inhoud van colleges in het projectonderwijs wordt in deze cursu aan de volgende deeltaken gewerkt: 
-  Construeren, aansturen, uitvoeren en evalueren van projecten 
-  Leiding geven aan een organisatorische eenheid 
-  Aanbod van zorgvoorzieningen hanteren bij het ontwikkelen en aansturen van zorgprocessen 
-  Opereren als een ondernemer binnen budgettaire en commerciële kaders 
-  De geldende wet- en regelgeving toepassen in de beroepsuitoefening
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:In groep
 • Casussen: In groep

 • Projectwerk:
 • In groep

 • Faciliteiten voor werkstudenten
  Contactmomenten:
  • Oefeningensessies: groepsindeling vrij te kiezen
  • Practica: groepsindeling vrij te kiezen
  • Vaardigheidstraining: groepsindeling vrij te kiezen


  5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Meerkeuzevragen

 • Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal


  In de module wordt voor bepaalde onderwerpen verplichte literatuur voorgeschreven. Bij het maken van de opdrachten echter wordt van de studenten verwacht dat zij zelfstandig keuzes kunnen maken uit verschillende nationale en internationale bronnen zoals vaktijdschriften en internet.
  Voor deze module is Literatuur samengesteld met relevante artikelen over projectmatig werken, management en innovatie. Deze literatuur kunt u vinden op Blackboard onder lesmateriaal van deze module. Het lesmateriaal is op datum geordend.

  Verplichte literatuur:

  - Leerdomeinboek Inleiding Management en Innovatie
  - Schermerhorn,John, R. , Management, Academic service, Schoonhoven, 2002 ISBN 978-90-395-2552-4
  - Op Blackboard wordt per onderwijsactiviteit literatuur in de vorm van digitale artikelen beschikbaar gesteld
  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Suggesties voor literatuur:
  - Schermerhorn Jr.,John, R. , James G. Hunt en Richard N. Osborn, Gedrag in organisaties, Academic service, Schoonhoven, 2002 7e druk.
  - Wijnen, G., Projectmatig werken, Het Spectrum.17e druk.
  - Quinn, R. Handboek managementvaardigheden, , Academic Service Schoonhoven, 1997.
  - Prein, H., Trainingsboek conflicthantering en mediation¿ Houten/Diegem, 2002, 4e druk..  7. Contactgegevens en begeleiding

  peter.vanbogaert@ua.ac.be
  olaf.timmermans@ua.ac.be
   

  (+)laatste aanpassing: 06/12/2012 10:07 steven.bosmans