Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Inleiding onderzoek en statistiek: ontwerp van onderzoeksdesign
Studiegidsnr:5006GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient SWO1 en SWO2 op te nemen vooraleer SWO3 opgenomen kan worden
Contacturen:20
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tinne Dilles
Danny Van Heusden
Yoleen Van Camp
Sofie Huybrechts
Bart Van Rompaey

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

De student dient geslaagd te zijn als bachelor in de verpleegkunde of bachelor in de vroedkunde of gelijkgesteld. 

Andere kandidaat studenten dienen een aan vraag in te dienen bij de bevoegde onderwijscommissie.

Basis computervaardigheden:
- gebruik van Microsoft Word, Excell
- vlot gebruik van e-mail met versturen van bijlage
- vlot gebruik van internet
- kennis Engels (lezen en begrijpen)
De beginsituatie van de studenten is uitzonderlijk: grote veldkennis en praktijkervaring en schoolse kennis. De meeste studenten zullen weinig tot geen specifieke vooropleiding hebben gekregen over wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Ze zullen tijdens hun ASO of TSO opleiding weinig wiskundige richtingen hebben gevolgd.

Wetenschappelijk Onderzoek zal beschouwd worden als de moeilijkste leerlijn die het verst verwijderd is van wat deze mensen als praktijkervaring zelf inbrengen, met uitzondering waarschijnlijk van enkelen die specifiek in research projecten hebben gewerkt.

Wetenschappelijk Onderzoek mag geen leerdomein zijn dat bekwame mensen vroegtijdig doet afhaken.
Daarom lijkt het belangrijk om de opleiding zeer zorgvuldig op te bouwen. Eerst doen we de belangstelling en motivatie groeien door te vertrekken van eenvoudige opdrachten met algemeen logische of ervaringsgerichte oplossingen
2. Eindcompetenties

De master als onderzoeker dient algemene wetenschappelijke competenties te beheersen. Dit dient de student aan te tonen in het masterjaar door het maken van een masterproef. De verworven kennis, vaardigheden en attitudes uit het schakeljaar leveren de basis om een onderzoeksdesign hiervoor te ontwikkelen. Dit design vormt de evaluatie van het vierde kwartaal en de afronding van het schakeljaar.

De kandidaat master dient hiervoor volgende competenties te beheersen:

· Kunnen toepassen van algemene onderzoeksmethoden en technieken.
· Beheersen van statistische en informatica-instrumenten voor verwerven en verwerken van gegevens in de gezondheidszorg.
· Kunnen raadplegen en interpreteren van wetenschappelijke literatuur over de gezondheidszorg en erover kunnen rapporteren

Aan de hand van een aangeboden of zelf ontwikkelde onderzoeksvraag integreert de student de vaardigheden uit SWO 1 en SWO 2 om literatuur te verkennen en een onderzoeksprotocol uit te werken. (examenopdracht) De student is tevens in staat het voorgestelde onderzoek aanschouwelijk voor te stellen.
3. Inhoud

Literatuurstudie en zoekacties
Werken met ppt
Uitwerken protocol
Peer review onderzoeksprotocollen4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep • 5. Evaluatievormen

  Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Eelko Huizingh, Inleiding SPSS 20.0 Academic Service, Sdu uitgevers Den Haag, 2006

  Howitt Dennis, Cramer Duncan, Statistiek in de sociale wetenschappen, Pearson Education Benelux, Amsterdam 2007 ISBN 978-90-430-

  (alles te verkrijgen via de cursusdienst UA)

  SPSS 20.0

  Endnote

  (te downloaden via Blackboard)  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Polit, F & Tatano Beck, C; Nursing Research; Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice 9th Edition (9781451109146), Wolters KLuwer Health - Lipincott Williams &Wilins, Londen, 2012

  David Moore, George McCabe Statistiek in de praktijk, 5e herziene druk, Academic Service, Sdu uitgevers Den Haag, 2006
  7. Contactgegevens en begeleiding

  Monique Elseviers monique.elseviers@ua.ac.be

  campus Drie Eiken Universiteitsplein 1, B-2610 Antwerpen R3.29

   

  Bart Van Rompaey bart.vanrompaey@ua.ac.be

  campus Drie Eiken Universiteitsplein 1, B-2610 Antwerpen R3.30


  (+)laatste aanpassing: 03/10/2012 11:17 bart.vanrompaey