Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Zenuwstelsel, gedrag en ouderenzorg
Studiegidsnr:5010GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Semester:2e semester
Contacturen:21
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Didier Schrijvers
Manuel Morrens

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Student beschikt over de competenties van een Bachelor in Verpleeg- en Vroedkunde

Opfrissen van kennis van neuro-anatomie is wenselijk
2. Eindcompetenties

Grondige kennis van fysiopathologische processen van belang voor een adequate verpleegkundige en vroedkundige zorgverlening

Kennis van en beheersen van relevante zorgprocessen in de verpleegkunde en de vroedkunde en deze plaatsen in het huidige kader van verpleegkundige en vroedkundige theorievorming.

Kennis in inzicht in functionele neuro-anatomie, pathofysiologie van diverse neurologische aandoeningen.

Inzicht in de ontwikkeling en implementatie van evidence-based care.
3. Inhoud

I. Gedragsneurologie 
Dit gedeelte van de hoorcolleges toont hoe onze inzichten in de werking van de hersenen continu verandert door klinisch en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en illustreert eveneens de noodzaak ervan. Op basis van recente onderzoeksgegevens wordt getracht een overzicht te geven van de functie (met nadruk op gedragsbeïnvloeding) van enkele hersenstructuren. Steeds wordt de link naar de pathologie gelegd en worden gedragsneurologische aspecten geïllustreerd met casuïstiek. 

II. Pathofysiologie van neurologische aandoeningen 
Wetenschappelijk onderzoek vergroot het inzicht in de pathofysiologie van hersenaandoeningen. Dit leidt tot nieuwe en accuratere diagnostische instrumenten en op termijn ook tot nieuwe en betere behandelingsmogelijkheden. Klinisch-wetenschappelijk onderzoek en klinische studies slaan de brug tussen wetenschap en evidence-based care. In dit gedeelte van de cursus worden enkele neurologische aandoeningen met een verschillende etiopathogenese belicht.
  
III. De geriatrische patiënt 
Evidence-based care in een gekantelde (ziekenhuis)organisatie impliceert onder meer dat alle zorgverstrekkers (verpleegkundige: evidence-based nursing, arts: evidence-based medicine, …) samenwerken om de belangen van de patiënt te behartigen.  In dit onderdeel wordt ingegaan op de specifieke kenmerken van de geriatrische patiënt, wordt geïllustreerd wat de rol van de verpleegkundige kan zijn in een multiprofessioneel gerontologisch team dat instaat voor evidence-based care en worden de gezondheidszorgvoorzieningen voor ouderen bestudeerd. 
  
IV. Behandeling: evidence-based care 
Hoe verzorgen we of hoe behandelen we hersenaandoeningen? Heeft passieve mobilisatie van een hemipleeg lidmaat bij een CVA-patiënt zin? In evidence-based care laten we ons leiden door de resultaten van degelijk klinisch-wetenschappelijk onderzoek. 
 
V. Workshop
Voorstelling van lopend verpleegkundig gerontologisch en neurologisch onderzoek.
Voorstelling door studenten van neurologische casuïstiek uit de eigen werksituatie – paneldiscussie.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep
 • Casussen: Individueel
 • Casussen: In groep

 • Portfolio
  Projectwerk:
 • In groep • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Gesloten boek
 • Meerkeuzevragen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  De powerpointpresentaties van de hoorcolleges zullen beschikbaar zijn via Blackboard. Bij de aanvang van de colleges worden hand-outs voorzien.


  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  In elke module FKV wordt voor bepaalde onderwerpen mogelijke literatuur voorgeschreven. Bij het maken van de opdrachten echter wordt van de studenten verwacht dat zij zelfstandig keuzes kunnen maken uit verschillende nationale en internationale bronnen zoals vaktijdschriften en Internet. Vooral literatuur aangaande evidence based practice en multiprofessionele samenwerking dienen aan bod te komen.

  Aanbevolen naslagwerk: Harrison's Principles of Internal Medicine (16th Edition), ISBN: 0071391401DOI: 10.1036/0071391401

  Aanbevolen naslagwerken die als bijkomende achtergrondinformatie gebruikt kunnen worden voor SFKV4:

  Neurologie (Hijdra, Koudstaal, Roos). Maarssen: Elsevier/Bunge. ISBN 90 6348 2701. Beschikbaar in Bibliotheek CDE (T) (GEN 616.8 G HIJD 99).  Basisboek klinische neurologie.

  Sesam Atlas van de Anatomie - Deel 3 Zenuwstelsel en Zintuigen (W. Kahle). Baarn: Bosch & Keuning. ISBN 90 414 0230 8. Geschikt voor het opfrissen en verduidelijken van de neuro-anatomie van het centrale zenuwstelsel (bevat duidelijke figuren).
  7. Contactgegevens en begeleiding

  E-mail: Sebastiaan.Engelborghs@ua.ac.be
  (+)laatste aanpassing: 29/11/2012 16:14 steven.bosmans