Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Implementatie van duurzame veranderingen
Studiegidsnr:5011GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:14
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Olaf Timmermans
Bart Van Rompaey

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Nederlands
 • Engels
Passieve beheersing van :
 • Engels
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Student beschikt over de competenties van de Bachelor of Nursing of van de Bacelor in Midwifery


2. Eindcompetenties

de te bereiken competentie is: Wetenschappelijk, innovatief en creatief functioneren in de multiprofessionele, complexe en onzekere context van de verpleegkundige en vroedkundige zorgverlening

Academische vorming is het leren hanteren van academische vaardigheden (zoals argumenteren, zelfstandig problemen oplossen, schrijf-, spreek- en onderzoeksvaardigheden, argumenteren), het leren zelfstandig en creatief complexe problemen oplossen, kritisch reflecteren op en verandering door kunnen voeren. Deze vaardigheden zijn nodig voor het vormgeven van de competentie. 


3. Inhoud


In deze cursus wordt gewerkt aan de volgende deeltaken die uit de compentie voortkomen:
Implementeren van nieuwe ontwikkelingen
Traditie overstijgende (niet-evidente) benaderingen ontwikkelen en toepassen voor praktijkgerelateerde situaties
 
De inhoud van de cursus is als volgt: 

1) Voor het ontwikkelen van het eigen leerproces; - POP en PAP bespreking aan het einde van het 1e en 2e semester 
- Leren Academisch schrijven

 
2) Innovatiekunde, met hierin de onderwerpen:
- Kenmerken van innovatiesAcademisch schrijven

- Ontstaan, verpreiding en adoptie van innovaties

- Implementatie van innovaties4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen

  Permanente evaluatie:
 • Casussen
 • Medewerking tijdens de contactmomenten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  In de module wordt geen verplichte literatuur voorgeschreven. Bij het maken van de opdrachten echter wordt van de studenten verwacht dat zij zelfstandig keuzes kunnen maken uit verschillende nationale en internationale bronnen zoals vaktijdschriften en internet.
  Voor deze module is een reader samengesteld met relevante artikelen over het portfolio, reflectie en veranderkunde. Deze reader wordt per semester aangevuld en is per lesonderdeel beschikbaar op blackboard


  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Linge van, R., Innovaties in de gezondheidszorg: theorie, praktijk en onderzoek, Elsevier/ De Tijdstroom, Maarssen, 2edruk, 2006.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  Bart Van Rompaey bart.vanrompaey@ua.ac.be

  Olaf Timmermans   olaf.timmermans@ua.ac.be

  campus Drie Eiken Universiteitsplein 1, B-2610 Antwerpen R3.30

   


  (+)laatste aanpassing: 29/11/2012 16:16 steven.bosmans