Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Modeltraject (verdeling studiepunten per academiejaar)
Deel 1: 60 studiepunten
Deel 2: 60 studiepunten
Deel 3: 60 studiepunten
Totaal: 180 studiepunten

Bachelor in de diergeneeskunde
Deel 1 (BDIE)
 
Verplichte vakken
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1001FBDDIENatuurkundeNederlands1e semester
354Verhoye,Marleen
1002FBDDIEAlgemene chemieNederlands1e semester
404Blockhuys,Frank
1003FBDDIEBiologieNederlands1e semester
656Leirs,Herwig
1004FBDDIEEmbryologieNederlands2e semester
455Van Cruchten,Steven
1005FBDDIEEtnografie en beoordelingsleer der huisdierenNederlands1e semester
385Van Zeveren,Alex
1006FBDDIEOsteologie en arthrologieNederlands2e semester
505Van Cruchten,Steven
1007FBDDIEAlgemene cel- en weefselleer van de huisdieren INederlands2e semester
858Timmermans,Jean-Pierre
1008FBDDIEOrganische chemieNederlands1e semester
425Lemiere,Filip
1009FBDDIEVeterinaire fysiologie ANederlands2e semester
425Bols,Peter
1010FBDDIEBiochemie van de huisdieren INederlands2e semester
304Knapen,Dries
1011FBDDIESplanchnologieNederlands1e semester
456Van Cruchten,Steven
1012FBDDIEBiomedische statistiekNederlands2e semester
353Wuyts,Floris
Deel 2 (BDIE)
 
Verplichte vakken
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1013FBDDIEAlgemene en moleculaire geneticaNederlands1e semester
404Van Hul,Wim
1014FBDDIEBiochemie van de huisdieren IINederlands1e semester
605Knapen,Dries
1015FBDDIEBiochemie van de huisdieren IIINederlands2e semester
303Knapen,Dries
1016FBDDIEVeterinaire fysiologie BNederlands1e semester
807Bols,Peter
1017FBDDIEVeterinaire fysiologie CNederlands2e semester
808Bols,Peter
1018FBDDIEHet actieve bewegingsstelsel INederlands1e semester
645Van Ginneken,Chris
1019FBDDIEHet actieve bewegingsstelsel IINederlands2e semester
645Van Ginneken,Chris
1020FBDDIEBijzondere weefselleer van de huisdieren IINederlands1e semester
836Timmermans,Jean-Pierre
1021FBDDIEAnalytische chemie miv labovaardighedenNederlands1e semester
424Covaci,Adrian
1022FBDDIENeuroanatomieNederlands2e semester
353Weyns,Andre
1023FBDDIEGenetica van de huisdierenNederlands2e semester
303Van Zeveren,Alex
1024FBDDIEVoedsel en milieuchemieNederlands2e semester
444Knapen,Dries
1037FBDDIEOmgaan met dieren, partim I : initiatie en ethologieNederlands2e semester
553Struelens,Ester
Deel 3 (BDIE)
 
Verplichte vakken
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1025FBDDIEPathofysiologie en pathologische biochemieNederlands1e semester
243Leroy,Jo
1026FBDDIEDierhygiëne en huisvestingNederlands1e semester
303Maes,Louis
1027FBDDIEVeterinaire volksgezondheidNederlands2e semester
243Leroy,Jo
1028FBDDIEKlinische topografische anatomieNederlands2e semester
303Van Ginneken,Chris
1029FBDDIERadioprotectie en introductie medische beeldvormingNederlands1e semester
31.53Verhoye,Marleen
1030FBDDIEEconomie van de vee-exploitatie en bedrijfsmanagementNederlands1e semester
304Wauters,Erwin
1038FBDDIEImmunologieNederlands1e semester
304Casteleyn,Christophe
1032FBDDIEParasitologieNederlands2e semester
505Maes,Louis
1033FBDDIEPathologische ontleedkundeNederlands2e semester
858Casteleyn,Christophe
1034FBDDIEDiervoedingNederlands1e semester
606Bossaert,Philippe
1035FBDDIEAlgemene farmacologieNederlands1e semester
243Mannaert,Erik
1036FBDDIEOmgaan met dieren, partim II : stage en abnormaal gedragNederlands1e en 2e semester
1605Bols,Peter
1002UALVBSLevensbeschouwingNederlands2e semester
303Loobuyck,Patrick
1039FBDDIEMicrobiologieNederlands2e semester
807Maes,Louis