Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Praktische oefeningen in Evidence Based Medicine, deel 1 radiotherapie-oncologie
Studiegidsnr:3001GENRAD
Vakgebied:Geneeskunde
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Danielle Van Den Weyngaert

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Eindtermen 'Master in de Geneeskunde'
2. Eindcompetenties

2.1. Algemene competenties

1.             Diepgaande kennis verwerven in het specialisme.

2.             Probleemoplossend vermogen ontwikkelen en toepassen in de praktijk.

3.             De aangeboden wetenschappelijke kennis interpreteren, analyseren en rapporteren (kritische beoordeling literatuur: Evidence Based Medicine, klinische epidemiologie).

 

2.2. Domeinspecifieke competenties

1.             De ASO in de radiotherapie - oncologie baseert zich op wetenschappelijke kennis verkregen met behulp van klinisch wetenschappelijk onderzoek.

2.             De ASO in de radiotherapie - oncologie communiceert medische en wetenschappelijke informatie effectief.

 

2.3. Leerresultaten

1.             Begeleiden van studenten op niveau 1 opleiding artsspecialist.

2.             Doelgericht participeren aan wetenschappelijk onderzoek als onderdeel van de masterproef.
3. Inhoud

Studie van klinisch georiënteerde en op wetenschappelijke evidentie gebaseerde zorg van ziektebeelden die aan bod komen in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 2 (module 2.4)


Werkvormen

- wekelijkse seminaries

- journal clubs

deelname wetenschappelijk onderzoek (vnl. deelname EORTC-trials)


Evaluatievormen

Portfolio:

 • een overzicht van de gevalsbesprekingen en journalclubs waarop de ASO aanwezig was.
 • de gebrachte presentaties (met inbegrip van feedback).4. Werkvormen
Portfolio


5. Evaluatievormen

Portfolio:
 • met mondelinge toelichting

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  - Lesmateriaal module 1.1

  - Guidelines

     6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.  7. Contactgegevens en begeleiding

  prof. dr. D. Van den Weyngaert

  UZ Antwerpen - Dienst Universitaire Radiotherapie (ma-voormiddag en do-voormiddag)

  tel: 03/821.41.88 - e-mail: danielle.vandenweyngaert@zna.be

   

  ZNA Middelheim - Dienst Radiotherapie (ma- , di- , wo- , en vr-namiddag)

  tel: 03/281.07.19 - e-mail: danielle.vandenweyngaert@zna.be


  (+)laatste aanpassing: 02/12/2010 10:02 margo.clerckx