Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Aanvullingen in radiotherapie, deel 1
Studiegidsnr:3003GENRAD
Vakgebied:Geneeskunde
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Danielle Van Den Weyngaert

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Eindtermen 'Master in de Geneeskunde'


2. Eindcompetenties

2.1. Algemene competenties

1.             Continuering van het verwerven van medische kennis (en kennis van inbreng van basale wetenschappen in de klinische praktijk) en inzicht.

2.             Diepgaande kennis verwerven in het specialisme.

 

2.2. Domeinspecifieke competenties

1.             De ASO in de radiotherapie - oncologie houdt rekening met de economische aspecten van de geneeskunde, in het bijzonder het doelmatig omgaan met middelen, waarbij onder- en overgebruik van middelen vermeden wordt.

2.             De ASO in de radiotherapie - oncologie heeft vakspecifieke kennis en probleemoplossend vermogen en weet deze in de praktijk toe te passen.

3.             De ASO in de radiotherapie - oncologie zal na de masteropleiding voldoen aan de algemene en specifieke eindtermen eigen aan het specialisme betreffende diagnostiek, therapeutisch beleid, prognose, opvolging en preventie van de ziektebeelden/aandoeningen.

 

2.3. Leerresultaten

1.             Het zelfstandig aanpakken, stellen van de diagnose en behandelen van de meest frequente ziektebeelden/aandoeningen en/of situaties in de klinische praktijk.

2.             Het zelfstandig en verantwoordelijk kunnen functioneren op de urgentie-eenheid.

3.             Correct kunnen inschatten wanneer overleg noodzakelijk is met een arts uit een andere discipline.

4.             Begeleiden van studenten op niveau 1 opleiding artsspecialist.
3. Inhoud

De ASO verdiept zich verder in een breed aantal domeinen binnen het specialisme nodig voor de toepassingen in de praktijk die vermeld worden in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 2 (module 2.4)


Werkvormen

- Lessen radiotherapie en oncologie

- Lessen BVRO

- Lessen Radiobiologie

- Lessen Toegepaste Radiobiologie

- Lessen Physicaradioprotectie


Evaluatievormen

Klinisch Examen: 1 x per jaar: EORTC : http://www.eortc.be/seminar/pmoc/pmoc_2008-2009.aspx
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Seminaries • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Meerkeuzevragen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  -          syllabi van de colleges

  -          opgegeven artikels  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.  7. Contactgegevens en begeleiding

  prof. dr. D. Van den Weyngaert

  UZ Antwerpen - Dienst Universitaire Radiotherapie (ma-voormiddag en do-voormiddag)

  tel: 03/821.41.88 - e-mail: danielle.vandenweyngaert@zna.be

   

  ZNA Middelheim - Dienst Radiotherapie (ma- , di- , wo- , en vr-namiddag)

  tel: 03/281.07.19 - e-mail: danielle.vandenweyngaert@zna.be


  (+)laatste aanpassing: 02/12/2010 10:03 margo.clerckx