Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Praktische oefeningen in communicatie, deel 1 radiotherapie-oncologie
Studiegidsnr:3005GENRAD
Vakgebied:Geneeskunde
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Danielle Van Den Weyngaert

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Eindtermen 'Master in de Geneeskunde'


2. Eindcompetenties

2.1. Algemene competenties

1.             Correct en op een humane-empathische wijze communiceren met patiënt en zijn of haar omgeving.

2.             Doeltreffend communiceren met en rapporteren aan andere specialisten en niet medische gezondheidsmedewerkers.

3.             Op adequate wijze feedback kunnen geven en kunnen omgaan met het krijgen van feedback.

 

2.2. Domeinspecifieke competenties

1.             De ASO in de radiotherapie - oncologie is in staat tot overleg met collegae en andere professionals en is bekend met de mogelijkheden van andere zorgdisciplines en deskundigheden van anderen in de patiëntenzorg.

2.             De ASO in de radiotherapie - oncologie bevordert de deskundigheid van studenten, ASO’s, patiënten en andere betrokkenen bij de gezondheidszorg.

3.             De ASO in de radiotherapie - oncologie communiceert medische en wetenschappelijke informatie effectief.

 

2.3. Leerresultaten

1.             Het zelfstandig en verantwoordelijk kunnen functioneren op de urgentie-eenheid.

2.             Correct kunnen inschatten wanneer overleg noodzakelijk is met een arts uit een andere discipline.

3.             Begeleiden van studenten op niveau 1 opleiding artsspecialist.

4.             Het verbeteren van de performantie en efficiëntie van het eigen handelen (als ASO) binnen de dienst.
3. Inhoud


Leren communiceren in een multidisciplinaire omgeving over:
-          communicatie in de praktijk (gesprekken, brief, vergaderingen, casusbespreking, ASO als opleider,…) 
-          acute interventies 

Voorbeelden in de praktijk: 
-          de patiënten beknopt en met kennis van zaken aan de staf kunnen presenteren bij de preoperatieve bespreking en de relevante risico’s kunnen aangeven, een adequaat voorstel voor de aanpak van de anesthesie kunnen geven en in detail kunnen beschrijven en beargumenteren. 
-          Leren omgaan met de patiënt: preoperatieve gegevens verzamelen, informed consent; informatie verschaffen aan familieleden 
-          Kunnen informatie verschaffen aan en verwerven van andere gezondheidswerkers 


Werkvormen

1)      Portfolio 
2)      Praktische oefeningen 
a.      Dagelijkse zorgverlening: bij operatieprocedures en preoperatieve consultatie
b.      Presentatie op briefings en dienstvergaderingen
c.       Opstellen ontslagbrieven PAZA
d.      Bespreking met patiënten, familie en collega’s


Evaluatievormen

1)      Portfolio : bevat bv voorbeeldbrief naar collega arts, verpleging…. , verslag van verwikkeling, …
2)      Evaluatie- en functioneringsgesprekken
3)      Permanente evaluatie: de ASO verzamelt minimum 3 KCB (Korte Communicatie Beoordeling)'s per stageperiode van 6 maanden.
4. Werkvormen
Stage


5. Evaluatievormen

Permanente evaluatie:
 • Casussen

 • Portfolio:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursusmateriaal module 1.5

  - Guidelines C2M werking  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.  7. Contactgegevens en begeleiding

  prof. dr. D. Van den Weyngaert

  UZ Antwerpen - Dienst Universitaire Radiotherapie (ma-voormiddag en do-voormiddag)

  tel: 03/821.41.88 - e-mail: danielle.vandenweyngaert@zna.be

   

  ZNA Middelheim - Dienst Radiotherapie (ma- , di- , wo- , en vr-namiddag)

  tel: 03/281.07.19 - e-mail: danielle.vandenweyngaert@zna.be


  (+)laatste aanpassing: 02/12/2010 10:05 margo.clerckx