Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Ziekenhuismanagement
Studiegidsnr:3007GENASO
Vakgebied:Geneeskunde
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Marie-Jose Tassignon

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Eindtermen 'Master in de Geneeskunde'


2. Eindcompetenties
3. Inhoud

De afstuderende arts-specialist  bereidt zich voor op een zelfstandige praktijk. Het opleidingsonderdeel is er op gericht om de arts voor te bereiden om een zelfstandige praktijk te kunnen uitbouwen en een leidinggevende functie in het ziekenhuis te kunnen opnemen.
volgende inhouden komen aan bod:
- Sociaaljuridische statuut van de ziekenhuisarts, werken in een associatie, beginselen van fiscaliteit,...
- Rol van medische raad, algemene regeling, kostenregeling...
- Rol van de hoofdgeneesheer.
- Ziekenhuiswetgeving, ZIV-reglementering, overheidscontrole
- Ziekenhuisfinanciering (BFM, nomenclatuur, conventies, forfaits,...)
- Lezen van balans, jaarrekening, rapport revisor,...
- Investeringsbeleid, kostprijsberekening, budgetopvolging,...

Werkvormen
- Startseminarie
- Zelfstudiepakket inclusief oefeningen van de eigen discipline
- Responsiecollege

Evaluatievormen
- Portfolio
- Elektronische evaluatie4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Seminaries

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen

  Portfolio:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 27/10/2011 08:47 ellen.jeursen