Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Wetenschappelijke verdieping in radiotherapie, deel 2
Studiegidsnr:3007GENRAD
Vakgebied:Geneeskunde
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet geslaagd zijn voor Wetenschappelijke verdieping in Radiotherapie deel 1 om zich te kunnen inschrijven voor Wetenschappelijke verdieping in Radiotherapie deel 2
Contacturen:0
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Danielle Van Den Weyngaert

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

In deel 1 verwierven de ASO een aantal competenties m.b.t. de theorie en praktijk van de gekozen discipline. Zij zijn vertrouwd met de denk- en werkwijze van een specifieke afdeling in een ziekenhuis.
2. Eindcompetenties

2.1. Algemene competenties

1.             Diepgaande kennis verwerven in het specialisme.

2.             Probleemoplossend vermogen ontwikkelen en toepassen in de praktijk.

3.             Kunnen participeren in klinisch wetenschappelijk onderzoek.

4.             De aangeboden wetenschappelijke kennis interpreteren, analyseren en rapporteren (kritische beoordeling literatuur: Evidence Based Medicine, klinische epidemiologie).

5.             Een wetenschappelijke houding bestendigen.

 

2.2. Domeinspecifieke competenties

1.             De ASO in de radiotherapie - oncologie zal na de masteropleiding voldoen aan de algemene en specifieke eindtermen eigen aan het specialisme betreffende diagnostiek, therapeutisch beleid, prognose, opvolging en preventie van de ziektebeelden/aandoeningen.

 

2.3. Leerresultaten

1.             Werken aan de kwaliteitsverbetering van het specialisme (het vak).

2.             Meewerken aan het opzetten, uitvoeren en implementeren van wetenschappelijk onderzoek.

3.             Het ondersteunen van zowel de ontwikkeling van een visie als het uitzetten van beleidsmaatregelen ten behoeve van de verbetering van de performantie en efficiëntie van een dienst.
3. Inhoud

Studie en interpretatie van klinisch wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot ziektebeelden die aan bod komen in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 3 (module 3.4.). Tevens dient de ASO te functioneren met toenemende zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.


Werkvormen

- Seminarie Physica

- Seminarie Radiobiologie

- Seminarie Radioprotectie

- Cursus ESTRO

- Cursus BVRO

- Congres ESTRO

- Seminarie Oncologie

- ...


Evaluatievormen

Portfolioeen overzicht van de congressen/ symposia/vergaderingen/...waarop de ASO aanwezig was.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Seminaries

 • Portfolio


  5. Evaluatievormen

  Portfolio:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Proceedings voor zover beschikbaar

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.  7. Contactgegevens en begeleiding

  prof. dr. D. Van den Weyngaert

  UZ Antwerpen - Dienst Universitaire Radiotherapie (ma-voormiddag en do-voormiddag)

  tel: 03/821.41.88 - e-mail: danielle.vandenweyngaert@zna.be

   

  ZNA Middelheim - Dienst Radiotherapie (ma- , di- , wo- , en vr-namiddag)

  tel: 03/281.07.19 - e-mail: danielle.vandenweyngaert@zna.be


  (+)laatste aanpassing: 02/12/2010 10:06 margo.clerckx