Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Wetenschappelijke verdieping in urologie, deel 2
Studiegidsnr:3007GENURO
Vakgebied:Geneeskunde
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet geslaagd zijn voor Wetenschappelijke verdieping in Urologie deel 1 om zich te kunnen inschrijven voor Wetenschappelijke verdieping in Urologie deel 2
Contacturen:0
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Jean Jacques Wyndaele

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
De ASO verwierf tijdens niveau 2 een aantal competenties m.b.t. de theorie en praktijk van de gekozen discipline.

2. Eindcompetenties

2.1. Algemene competenties

1.       Diepgaande kennis verwerven in het specialisme.

2.       Probleemoplossend vermogen ontwikkelen en toepassen in de praktijk.

3.       Kunnen participeren in klinisch wetenschappelijk onderzoek.

4.       De aangeboden wetenschappelijke kennis interpreteren, analyseren en rapporteren (kritische beoordeling literatuur: Evidence Based Medicine, klinische epidemiologie).

5.       Een wetenschappelijke houding bestendigen.

 

2.2. Domeinspecifieke competenties

1.      De ASO in de urologie zal na de masteropleiding voldoen aan de algemene en specifieke eindtermen eigen aan het specialisme betreffende diagnostiek, therapeutisch beleid, prognose en preventie van de ziektebeelden/aandoeningen.

 

2.3. Leerresultaten

1.      Zorgen voor en aandacht besteden aan de continuïteit van zorg voor de patiënt.

2.      Meewerken aan het goed functioneren van de organisatie van de dienst.

3.      Het ondersteunen van zowel de ontwikkeling van een visie als het uitzetten van beleidsmaatregelen ten behoeve van de verbetering van de performantie en efficiëntie van een dienst.

4.      Het kunnen participeren binnen de ziekenhuiscommissie(s) waar de ASO de eigen visie presenteert en verdedigt.

5.      Het kunnen functioneren op bestuurlijk niveau.
3. Inhoud

Studie en interpretatie van klinisch wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot ziektebeelden die aan bod komen in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 3.  Tevens dient de ASO te functioneren met toenemende zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.


Werkvormen

1)       Algemeen:

-  researchvergaderingen (JJ Wyndaele en stafleden) 4 u/jaar

-  deelname Belgian Association of Urology 10 u/jaar

-  Deelname aan Elaut prijs vergadering 8 u/jaar 

2)       Niet limitatieve lijst van mogelijke activiteiten:

-  deelname discipline specifieke congressen en symposia (zoals de wetenschappelijke sectievergaderingen Belgian Association of Urology

-  deelname publicaties als auteur of coauteur 15 u/jaar

3)   Jaarlijkse vergadering met stagemeester of werking van de dienst 1 x/jaar, 1 u/jaar


Evaluatievormen

Portfolio: een overzicht van de congressen/ symposia/vergaderingen/...waarop de ASO aanwezig was.
4. Werkvormen
Portfolio


5. Evaluatievormen

Portfolio:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Artikels, abstracts en literatuur 
  Cursustekst/syllabus/.... 
  Powerpoint presentaties/Multimedia


  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.  7. Contactgegevens en begeleiding

  J.J. Wyndaele, UZ Antwerpen, dienst Urologie

  Tel. 03/821.30.47, e-mail : jean-jacques.wyndale@uza.be


  (+)laatste aanpassing: 02/12/2010 10:52 margo.clerckx