Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Te behalen diploma
Om het diploma van Master of Science of Technology for Integrated Water Management te behalen moet de student
 • ingeschreven zijn voor deze opleiding onder een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma
 • alle examens hebben afgelegd die horen bij zijn/haar opleidingsprogramma
 • zich voor dat opleidingsprogramma geregistreerd hebben bij de examencommissie
 • tenminste 60 studiepunten hebben verworven. 
De opleiding heeft een studieomvang 60 studiepunten.
Per academiejaar worden in een modeltraject tussen 54 en 66 studiepunten opgenomen.
Toelatingsvoorwaarden
Rechtstreeks : diploma van master in de aardobservatie, Applied Sciences and Engineering (E), Astronomy and Astrophysics (E), Aquaculture (E), biochemie en biotechnologie, Biodiversity: Conservation and Restoration (E), bio-informatica, Bio-informatics (E), bio-ingenieurswetenschappen, biologie, Biology (E), biomoleculaire wetenschappen, Biomolecular Sciences (E), Chemie, Chemistry (E), Computer Sciences (E), Earth Observation (E), Ecological and Marine Management (E), Engineering Rheology (E), Engineering (E), Firesafety Engineering (E), Environmental Sanitation (E), Food Technology (E), fysica, fysica en sterrenkunde, geografie, Geography (E), geologie, Geology (E), geomatica en landmeetkunde, Human Ecology (E), industrieel beheer, informatica, ingenieurswetenschappen, Marine Biodiversity and Conservation (E), Marine and Lacustrine Sciences and Management (E), Mathematics (E), milieutechnologie en milieuwetenschappen, milieuwetenschap, Molecular and Cellular Biophysics (E), Molecular Biology (E), Nanoscience and nanotechnology (E), nanowetenschappen en nanotechnologie, nautische wetenschappen, Nematology (E), Nuclear Fusion Science and Engineering Physics (E), Nutrition and Rural Development (E), Photonics (E), Physical Land Resources (E), Physics (E), Rural Development (E), Statistics (E), statistiek, stedenbouw en ruimtelijke planning, sterrenkunde, Textile Engineering (E), toegepaste informatica, Tropical Natural Resources Management (E), veiligheidstechniek, Water Resources Engineering (E), wiskunde, wiskundige informatica.
Na toelating
: alle andere masterdiploma’s en buitenlandse masterdiploma’s.
Doelstellingen - eindtermen

On successful completion of this programme, students will have achieved the following competencies:

 • advanced scientific understanding and technological knowledge in water technology and in integrated water management
 • in-depth knowledge of new technologies for water use and reuse based on an integrated water resources management approach
 • knowledge and skills to select and apply relevant tools for collecting, interpreting and assessing (qualitative and quantitative) information from a variety of relevant sources on water technology and integrated water management
 • ability to assess the quality and relevance of studies performed by others
 • skills to take an active part in evaluation work him-/herself
 • ability to formulate integrated proposals as a contribution to the solution and prevention water related problems
 • skill to critically analyse policy plans, management proposals and measures for implementation and contribute to their set up.

Eindexamen
Het eindtotaal van een student is een gewogen gemiddelde van de examenresultaten die de student behaalde op alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma. 

Voor het berekenen van het eindtotaal worden de studiepunten van de corresponderende opleidingsonderdelen gebruikt als gewichten van de examenresultaten.
 
Het eindtotaal wordt uitgedrukt in gehele punten op 100.

Een student die een eindtotaal van minder dan 50 op 100 heeft behaald, kan nooit geslaagd worden verklaard.

Een student is geslaagd voor het geheel van zijn/haar opleiding als hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van zijn/haar opleidingsprogramma een creditbewijs heeft behaald.

Voor meer informatie zie het Onderwijs- en Examenreglement.