Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Modeltraject (verdeling studiepunten per academiejaar)
Deel 1: 60 studiepunten
Deel 2: 60 studiepunten
Deel 3: 60 studiepunten
Totaal: 180 studiepunten

Bachelor of Science in de farmaceutische wetenschap
Deel 1 (BFAR)
 
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1001FBDFARFysica I m.i.v. wiskundeNederlands1e semester
909Sijbers,Jan
1002FBDFARAlgemene chemieNederlands1e semester
11711Van Alsenoy,Kris
1004FBDFARCellen en weefselsNederlands1e semester
555Adriaensen,Dirk
1005FBDFARFysica voor farmaceutisch onderzoek en technologieNederlands2e semester
646Dirckx,Joris
1006FBDFAROrganische chemie INederlands2e semester
394Abbaspour Tehrani,Kourosch
1007FBDFARPlantkundige biologie en botanische aspecten van de farmacognosieNederlands2e semester
78.57Vissenberg,Kris
1008FBDFARInleiding fysiologie en functionele anatomieNederlands2e semester
34.54De Keulenaer,Gilles
1009FBDFARFarmaceutische data-analyseNederlands2e semester
353Wuyts,Floris
1010FBDFARAcademische vaardigheden rond het geneesmiddel : schriftelijk rapporterenNederlands1e en 2e semester
244Cos,Paul
1030FBDFARDierkundige biologie miv beginselen van proefdierkundeNederlands1e semester
353Aerts,Peter
1031FBDFAROrgaanfysiologie en pathofysiologie INederlands2e semester
384De Keulenaer,Gilles
Deel 2 (BFAR)
 
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1011FBDFAROrganische chemie IINederlands1e semester
11211Dommisse,Roger
1012FBDFARFarmaceutische analyse I + IINederlands1e en 2e semester
132.512Van Vaeck,Luc
1013FBDFAROrgaanfysiologie en pathofysiologie IINederlands1e semester
809De Keulenaer,Gilles
1014FBDFARBiochemieNederlands2e semester
10010Lambeir,Anne-Marie
1015FBDFARFarmaceutische chemieNederlands2e semester
394Van Der Veken,Pieter
1016FBDFARFarmaceutische microbiologieNederlands2e semester
77.57Cos,Paul
1017FBDFAROrgaanfysiologie en pathofysiologie III m.i.v. Dringende medische hulpverleningNederlands2e semester
273De Keulenaer,Gilles
1018FBDFARAcademische vaardigheden rond het geneesmiddel : mondeling rapporterenNederlands1e en 2e semester
244Cos,Paul
Deel 3 (BFAR)
 
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1032FBDFARImmunologieNederlands1e semester
22.53De Meester,Ingrid
1020FBDFARMedische biochemieNederlands1e semester
456Hendriks,Dirk
1021FBDFARFarmacognosie I : medicinale planten en natuurproductenNederlands1e semester
657Pieters,Luc
1022FBDFARFarmaceutische analyse IIINederlands1e semester
956Apers,Sandra
1023FBDFARVoedsel- en voedingsleer INederlands1e semester
22.53Hermans,Nina
1024FBDFARInfectieziekten en vaccinsNederlands1e semester
304Cos,Paul
1025FBDFARInleiding tot de medicinale chemie en geneesmiddelenontwikkelingNederlands2e semester
82.57Augustyns,Koen
1026FBDFARFarmaceutische biotechnologieNederlands2e semester
22.53Martinet,Wim
1027FBDFARFarmacologie en toegepaste farmacokinetiekNederlands2e semester
76.59De Meyer,Guido
1028FBDFARGalenische farmacie en biofarmacie INederlands2e semester
706Vervaet,Chris
1002UALVBSLevensbeschouwingNederlands2e semester
303Loobuyck,Patrick
1029FBDFARAcademische vaardigheden : inleefstages en 'state-of-the-art' voordrachtenNederlands1e en 2e semester
363Cos,Paul