Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Laboratory Animal Science
Studiegidsnr:2005FBDBMW
Vakgebied:Biomedische wetenschappen
Semester:1e semester
Contacturen:104
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Peter De Deyn
Chris Van Ginneken
Debby Van Dam

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Engels
Passieve beheersing van :
 • Engels
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Een bachelordiploma in een van de levenswetenschappen is noodzakelijk. Studenten met een ander diploma contacteren best één van de docenten om een alternatief programma te bekomen.  

De cursus kan ook gevolgd worden door buitenlandse studenten die dit vak kunnen volgen als een aparte module of als deel van EMMI (European Master in Molecular Imaging). Fondsen (toegekend door de EU) kunnen hiervoor worden toegekend.
2. Eindcompetenties

Deze cursus leert de studenten hoe proefdieren op een optimale manier te gebruiken in biomedisch onderzoek en hoe dit onderzoek moet uitgevoerd worden in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving. Ook de nodige praktische vaardigheden hieromtrent worden aangeleerd. Daarenboven wordt ook een overzicht gegeven van verschillende soorten proefdiermodellen en hun alternatieven. Een aantal hiervan worden uitgebreid besproken.

De student leert op een zelfstandige manier een biomedisch vraagstuk analyseren, omschrijven en kan een onderzoek strategie die gebruik maakt van dierexperimenteel onderzoek formuleren, argumenten en uitwerken cfr de state of the art (oa. in het kader van de 3R aanbevelingen, volgens de Europese richtlijnen en Belgische wetgeving, volgens de richtlijnen van een ethisch dossier). De student kan dit dierexperimenteel onderzoek zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands en in het Engels communiceren en presenteren. Hij/zij kan reflecteren over de maatschappelijk en ethische implicaties van dierexperimenteel onderzoek en heeft een levenslang-leren attitude ontwikkeld om de evoluties op dit domein op te volgen en te implementeren. 
3. Inhoud

Deze cursus behandelt de verschillende onderwerpen die vermeld worden in het KB 13/09/2004 en die vereist zijn om een certificaat te verkrijgen vergelijkbaar met een attest Felasa C.

Samengevat gaan een aantal lessen over meer algemene onderwerpen zoals de geschiedenis van dierproeven, wetgeving en ethiek, terwijl in andere meer praktische topics zoals voeding, huisvesting en anesthesie besproken worden. In het laatste deel worden de definitie, de validiteit, het gebruik en de beperkingen van verschillende proefdiermodellen behandeld. Relevante modellen voor menselijke aandoeningen (toxicologisch, cardiovasculair, gastrointenstinaal, oncologisch, enz.) worden bediscussieerd. Tijdens de practica leren de studenten hoe verschillende proefdieren te hanteren en leren ze een aantal eenvoudige experimentele vaardigheden. Waar mogelijk worden alternatieve methoden gebruikt. 
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Seminaries
 • Werkcolleges
 • Practica
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep
 • Casussen: In groep
 • Scriptie: In groep

 • Excursie
  Projectwerk:
 • In groep • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten
 • Casussen
 • Medewerking tijdens de contactmomenten

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Handouts

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  - P.P. De Deyn et al. eds., 'The ethics of animal and human experimentation', J. Libbey Publishers, London 1994
  - L.F.M. van Zutphen, V. Baumans, A.C. Beynen, 'Proefdieren en dierproeven', Elsevier/Bunge, Maarssen, 1998
  - J Hau & G.L. Van Hoosier Jr, ‘Handbook of Laboratory Animal Science – volume 1: Essential Principles and Practices’ 2 editie, CRC Press, 2003: 0-8493- 
    1086-5
  - J Hau & G.L. Van Hoosier Jr, ‘Handbook of Laboratory Animal Science – volume 2: Animal models’ 2 editie, CRC Press, 2003: 0-8493-1084-9
  - J Hau & G.L. Van Hoosier Jr, ‘Handbook of Laboratory Animal Science – volume 3: Animal models’ 2 editie, CRC Press, 2003: 0-8493-1893-9
  - Gispen W.H. ‘Neuroscience Research Communications – special issue: Animal models of Neurologic and Psychiatric Disorders’, volume 26, mei/juni 2000, 
    nummer 3. 
  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 02/07/2012 12:43 chris.vanginneken