Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Immunology of tropical infectious diseases
Studiegidsnr:2011FBDBMW
Vakgebied:Biomedische wetenschappen
Semester:1e semester
Contacturen:42
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Luc Kestens

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Engels
 • Een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Een goede basiskennis van de immunologie. Deze cursus sluit aan bij het verplichte vak Immunologie van de bachelor BMW en vormt samen met de andere vakken van de afstudeerrichting tropische BMW een harmonisch geheel.
2. Eindcompetenties


Een grondige kennis van de immunologische afweerprocessen tegen (tropische) infectieziekten. Essentiële immunologische afweer kunnen voorspellen voor elk virus, bacterie en parasiet. Op een bevattelijke manier de immunologie van een willekeurige infectieziekte kunnen presenteren. 


3. Inhoud

De algemene inleiding brengt een bondig overzicht en analyse van de immunologische afweer tegen infecties door virussen, bacteriën, schimmels en parasieten. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de diverse componenten van het immuunsysteem die een rol spelen bij het tot stand komen van de natuurlijke en verworven immuniteit en aan gastheerafhankelijke en gastheeronafhankelijke factoren die dit bepalen. In het bijzonder deel wordt dieper ingegaan op diverse immunologische thema’s gerelateerd aan infecties. Ten slotte worden enkele typevoorbeelden van de immunologische afweer tegen virussen, bacteriën, en parasieten uitvoerig behandeld. De student zal op het eind van de cursus één tropische infectieziekte naar keuze voorstellen.

 

Cursus overzicht:

 

Deel 1:

  • Overzicht afweer tegen infecties: indeling van de immuun-responsen tegen virussen, bacteriën, parasieten en schimmels. 
  •   Mucosale immuniteit
  • Immunobiologie van vaccinaties

 

Deel 2:

 

Grondig uitgewerkte thema’s rond tropische infectieziekten:

 

o       Immunologie van HIV

o       Immunologie van mycobacteriën: tuberculose, lepra

o       Immunologie van malaria, Leishmania, ziekte van Chagas en slaapziekte

o       Immunologie van schistosomiasis

 

Deel 3:

 

Presentatie van een tropische infectieziekte naar keuze: vb Ebola, hepatitis, cholera enz.

 

 

 

 
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel

 • Projectwerk:
 • Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting
 • Gesloten boek

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  ·        Lesmateriaal: reproductie van Powerpoint slides gebruikt tijdens de hoorcolleges, aangevuld met achtergrondteksten.

  ·        Syllabus: niet beschikbaar

  ·        Ondersteunend materiaal:  De overzichtsartikels worden beschikbaar gesteld door de docent of kunnen door de student, na goedkeruing van de docent, zelf gekozen worden.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.  7. Contactgegevens en begeleiding

  Luc.Kestens@ua.ac.be


  (+)laatste aanpassing: 04/09/2012 15:41 luc.kestens