Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Medical Cell Biology : stem cells and gene therapy
Studiegidsnr:2019FBDBMW
Vakgebied:Biomedische wetenschappen
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Zwi Berneman
Vigor Van Tendeloo
Peter Ponsaerts
Dirk Ysebaert
Katrien Vermeulen
Marc Van Der Planken
Dirk Van Bockstaele
Johan Bosmans
Ludo M M A Muylle
Christiaan Vrints

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Studenten zijn vertrouwd met basisbegrippen uit de moleculaire en cellulaire biologie.


2. Eindcompetenties

De bedoeling van de cursus Medische Celbiologie (m.i.v. stamcelbiologie) is tweevoudig. Ten eerste, zullen de studenten vertrouwd gemaakt worden met nieuwe richtingen in de medisch-gerichte celbiologie, vooral deze die te maken hebben met celtherapie, gentherapie en regeneratieve geneeskunde. In het bijzonder zal er een brede aandacht geschonken worden aan de stamcelbiologie, zowel wat de cellulaire als wat de moleculaire aspecten betreft. Ten tweede, zullen de studenten vertrouwd gemaakt worden met de recente biomedische toepassingen in het diagnostisch laboratorium en in de therapie.
3. Inhoud

1. De bloedcellen, hun interacties en hun vorming (hematopoiƫse).
2. De hematopoiƫtische stamcellen.
3. Adulte en embryonale stamcellen.
4. Zelf-hernieuwing van stamcellen: biologische en moleculaire aspecten.
5. Situering van de hematologische kwaadaardigheden. classificatie, fysiopathologie en behandeling van de hematologische maligniteiten.
6. Gentherapie
7. Celtherapie / Bloedtransfusie.
8. Endotheliale progenitorcellen / stamceltherapie voor het hart.
9. Chimerisme en tolerantie bij orgaantransplantaties.
10. Principe en toepassing van geautomatiseerde hematologische celtelling en leukocytaire formule.
11. Implementeren van moleculaire amplificatietechnieken in het klinisch diagnostisch laboratorium.
12. Implementeren van flowcytometrische onderzoekstechnieken in het klinisch diagnostisch/farmaceutisch laboratorium.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten

 • Presentatie

  6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursusnota's zullen ter hand gesteld worden, evenals de powerpointdia's van de verschillende docenten via BB.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Een aantal relevante wetenschappelijke artikels en literatuuroverzichten worden ter beschikking gesteld.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Prof. Zwi Berneman
  Gewoon Hoogleraar Hematologie/Diensthoofd Hematologie UZA
  Tel. 03/821 3780
  Email: zwi.berneman@uza.be

  Prof. Viggo Van Tendeloo
  Tel. 03-821 3661
  Email: viggo.van.tendeloo@uza.be
  website: http://www.ua.ac.be/vigor.vantendeloo

  (+)laatste aanpassing: 09/09/2008 12:57 vigor.vantendeloo