Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Principles of in vivo biomedical imaging, preclinical and clinical studies
Studiegidsnr:2020FBDBMW
Vakgebied:Biomedische wetenschappen
Semester:1e semester
Contacturen:55
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Marleen Verhoye
Johan Van Goethem

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Engels
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

De In-vivo biomedische beeldvormingstechnieken in preklinische en klinische context sluit aan bij de Natuurkunde cursus (1e Ba).  Fysische grootheden/principes die niet werden besproken in vak 'Natuurkunde', en noodzakelijk zijn voor een goed begrip van de beeldvormingstechnieken worden binnen de cursus behandeld.

De student moet beschikken over een voldoende wiskundige basis (vectoren, afgeleiden, eenvoudige goniometrische functies, algebra, vergelijkingen, oplossen van stelsels (klassieke methoden); basisprincipes uit de differentiaal en integraalrekening (secundair onderwijs).
2. Eindcompetenties

Wat wordt je geacht op het einde van dit opleidingsonderdeel te kunnen?

·       je hebt inzicht in de interactie van straling met materie;

·       je hebt inzicht in de fysische principes van de behandelde beeldvormingstechnieken en hun praktische uitwerking in moderne beeldvormingsapparatuur ; je kan deze in eigen woorden beschrijven, herkennen, formuleren;

·       je hebt inzicht in de constructie van de verschillende beelden en de fysische parameter die gevisualiseerd wordt (b.v. de absorptie, de reflectie, de transmissie, de verstrooiing, de energie, het radioactief verval, de frequentieverschuiving, de energie van kernspins in een uitwendig magneetveld, enz.); je kan deze in eigen woorden beschrijven, herkennen, formuleren;

·       je kan voor elke behandelde beeldvormingstechnieken de herkomst van beeldsignaalintensiteiten beschrijven naar hun oorsprong: je kan verklaren waarom bepaalde weefselstructuren helder/donker worden afgebeeld;

·       je hebt inzicht hoe de verschillende beeldvormingtechnieken gebruikt kunnen worden in een preklinische en klinische context

 

Het opleidingsonderdeel draagt bij tot het verwerven van de kerncompetenties  C11,C21,C23,KO C1, KO C3, MI C1, MI C3.
3. Inhoud

De cursus behandelt zowel de fysische basisprincipes, beeldreconstructie als klinische en preklinische toepassingen van de verschillende types van medische beeldvorming:

    

1.    de interactie van straling met materie

2.    X-stralen beeldvorming en CT-scan: instrumentatie, interactie X-stralen met materie en patiënten, mogelijkheden voor beeldvorming, beeldreconstructie, artefacten

3.    Echografie met ultrageluid: instrumentatie, interactie US golven met materie, mogelijkheden voor beeldvorming (A,B,M-mode-real time), Doppler echografie

4.    MRI, magnetische resonantie beeldvorming: instrumentatie, oorsprong van het MR signaal, beeldcontrast, beeldreconstructie

5.    gamma-camera/SPECT/PET: r adioactiviteit, detectoren

 

 

De uren practica (MRI,CT,US,PET) die worden voorzien zijn een eerste kennismaking met de werking van de apparatuur die zal worden aangewend voor de beeldvorming en het onderzoek van proefdieren en patiënten.

 

 

De uren practica (MRI,CT,US,PET) die worden voorzien zijn een eerste kennismaking met de werking van de apparatuur die zal worden aangewend voor de beeldvorming en het onderzoek van proefdieren en patiënten.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Practica

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Scriptie: Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding
 • Open vragen

 • Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Cursusdocumenten

  Een elektronische versies van de presentaties en belangrijke papers staan op Blackboard. Een print out van de presentaties (2 hand-outs/pagina) kunnen aangekocht worden op de reprografie van de Universiteit Antwerpen.

  websites.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

   

  http://www.imaios.com/en/e-Courses/e-MRI (free registration!)

   

  Medical Imaging Physics, 4th ed. William R. Hendee, E. Russell Ritenour, ed. Wiley-Liss, 2002 , NY-ISBN 0-471-38226-4

   

  Fundamentals of Medical Imaging, Paul Suetens
  Publisher: Cambridge University Press; Bk&CD-Rom edition (March 2002)
  ISBN: 0521803624

   

  MRI From picture to proton, Donald W. McRobbie, Elizabeth A. Moore, Martin J. Graves , Martin R. Prince,

  Publisher: Cambridge University Pres, ISBN 0-521-68384-X paperback

   

  Radiobiology for the Radiologist, 6th ed. Eric J. Hall, Amato J. Giacca

  Lippincott Williams & Wilkins, 2006, ISBN 0781741513

   

  Medical Imaging, Signals and Systems, Jerry L. Prionce, Jonathan M. Links, Pearson Edudaction, ISBN 0-13-065353-5

   

  Wordt aangeboden indien noodzakelijk.
  7. Contactgegevens en begeleiding

  Dr. Marleen Verhoye
  Bio-Imaging Lab

  University of Antwerp, Campus Drie Eiken (CDE)

  Universiteitsplein 1,

  building Uc, room 1.12
  B-2610 Antwerp (Wilrijk)
  Belgium
  Tel:       ++ 32 (0)3 2652786 

              ++ 32 (0)3 2652780
  email:
  Marleen.Verhoye@ua.ac.be

  http://webhost.ua.ac.be/biomag/

   

  Prof. dr. Johan Van Goethem
  Dienst Radiologie
  Universitair Ziekenhuis Antwerpen

  Wilrijkstraat 10
  B2650 Edegem
  Belgium
  Tel:       ++ 32 (0)3 8213205

              ++ 32 (0)3 8213532 
  Fax.      ++ 32 (0)3 8214532

  email: johan.vangoethem@ua.ac.be

  http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=johan.vangoethem


  (+)laatste aanpassing: 25/09/2012 11:22 marleen.verhoye