Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2012-2013  
    
Inleefstage
Studiegidsnr:6500OIWINL
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Elke Struyf
Wouter Brandt
Ingrid Imbrecht

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Nederlands

2. Eindcompetenties

De eindcompetenties sluiten aan bij de basiscompetenties (kennis,vaardigheden en attitudes) van de leraar secundair onderwijs, zoals uitgeschreven door de Vlaamse Regering en gegroepeerd volgens 10 functionele gehelen. De basiscompetenties die prioritair aan bod komen tijdens de inleefstage horen bij de volgende functionele gehelen: 

 • De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen  
 • De leraar als opvoeder  
 • De leraar als organisator
 • De leraar als lid van een schoolteam  

De attitudes die prioritair aan bod komen, zijn leergierigheid, organisatievermogen, verantwoordelijkheidszin en flexibiliteit.
3. Inhoud


In deze vakbeschrijving worden alleen de belangrijkste principes beschreven. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar de Wegwijzer Inleefstage, in het Vademecum Praktijkcomponent.
 
Tijdens de inleefstage maken de studenten kennis met een breed spectrum van activiteiten, inherent aan het leraarsberoep. Naast observatie van het lesgeven (micro-niveau) gaat aandacht naar activiteiten op het niveau van de school (meso-niveau) en hoe de school als organisatie omgaat met richtlijnen van de overheid (macro-niveau). Wanneer de studenten lessen observeren, is de invalshoek niet zozeer die van de eigen discipline, maar ligt de klemtoon op het opmerken van de interactie tussen leraar en leerlingen, van de leefwereld van de adolescent, enz. De studenten bestuderen ook de schoolcontext via bv. het schoolwerkplan, het beleid dat de school voert inzake leerlingenbegeleiding, het taalbeleid, het participatiebeleid van de school, enz. en dit vanuit de decretale richtlijnen terzake. De wegwijzer beschrijft de concrete opdrachten die je uitvoert tijdens deze stage.
 
Studenten doorlopen hun inleefstage in een secundaire bso/tso school. De meerwaarde van de inleefstage ligt in de ervaringen die studenten opdoen in voor hen minder bekende onderwijs- en leersettings waardoor ze hun blik verruimen. Studenten lopen daarom geen inleefstage in een school waar ze zelf onderwijs genoten. Je wordt toegewezen aan een stageschool in functie van de beschikbaarheid van stagescholen en rekening houdend met een aantal eigen desiderata.

De evaluatie van de inleefstage gebeurt aan de hand van een stagemap die bestaat uit een logboek, een syntheseverslag en enkele verplichte bijlagen.
4. Werkvormen
Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel

 • Stage


  5. Evaluatievormen

  Portfolio:
 • zonder mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Wegwijzer Inleefstage (zie ook Vademecum Praktijkcomponent), inclusief overzicht van de opdrachten.   
     6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

   


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Studenten kunnen terecht bij mevrouw Ingrid Imbrecht voor inhoudelijke vragen over dit opleidingsonderdeel. Met organisatorische vragen/problemen kunnen ze terecht bij de stagecoördinator.
  (+)laatste aanpassing: 15/06/2011 17:46 elke.struyf